fbpx

Europejskie badanie warunków pracy

Tu koniecznie należy coś wpisać.

Opracowane przez Eurofound szóste europejskie badanie warunków pracy (EWCS) oddaje różnorodność sytuacji pracowników w Europie w różnych państwach, zawodach, sektorach i grupach wiekowych. Ustalenia z badania wskazują działania, które mogą pomóc osobom kształtującym politykę w radzeniu sobie z wyzwaniami stojącymi obecnie przed Europą. W 2015 r. Eurofound zrealizowała szóste badanie tego cyklu (prowadzonego od 1991 r.). W tym szóstym badaniu odbyto rozmowy z blisko 44 000 pracowników w 35 państwach. Ustalenia z badania zawierają szczegółowe informacje dotyczące szerokiego zakresu spraw, w tym narażenia na fizyczne i psychospołeczne czynniki ryzyka, organizacji pracy, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, oraz zdrowia i dobrego samopoczucia.

Główne ustalenia

Na podstawie badania można ogólnie stwierdzić, że nadal istnieją znaczące strukturalne nierówności i różnice ze względu na płeć, status zatrudnienia i zawód.  W ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił niewielki postęp w zakresie niektórych aspektów jakości pracy.

Poza obiektywnymi miernikami jakości pracy w ramach sprawozdania zbadano również, jak pracownicy oceniają swoje życie zawodowe. Stwierdzono istnienie powiązań między różnymi aspektami jakości pracy i czynnikami takimi jak zaangażowanie, bezpieczeństwo finansowe, podnoszenie umiejętności i kompetencji, zdrowie i dobre samopoczucie, godzenie pracy z życiem prywatnym oraz trwałość pracy.

Poniżej przedstawiamy niektóre z wyników.

Ile godzin tygodniowo poświęca Pan(-i) na wykonywanie swojej głównej pracy zarobkowej?

Ile godzin tygodniowo poświęca Pan(-i) na wykonywanie swojej głównej pracy zarobkowej?

Ile godzin tygodniowo poświęca Pan(-i) na wykonywanie swojej głównej pracy zarobkowej?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) powyżej 10 godzin na dobę?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) powyżej 10 godzin na dobę?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) nocą?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) nocą?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) nocą?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) w weekendy?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) w weekendy?

Ile razy w miesiącu pracuje Pan(i) w weekendy?

Wskaźnik jakości zarządzania

Wskaźnik jakości zarządzania

Wskaźnik jakości zarządzania

Od ilu lat pracuje Pan(i) w obecnej firmie lub organizacji?

Od ilu lat pracuje Pan(i) w obecnej firmie lub organizacji?

Od ilu lat pracuje Pan(i) w obecnej firmie lub organizacji?

Czy Pana(-i) bezpośredni przełożony to mężczyzna czy kobieta?

Czy Pana(-i) bezpośredni przełożony to mężczyzna czy kobieta?

Czy Pana(-i) bezpośredni przełożony to mężczyzna czy kobieta?

Biorąc pod uwagę wszystkie podejmowane przeze mnie wysiłki i wszystkie moje osiągnięcia, mam poczucie, że jestem odpowiednio wynagradzany(-a) za moją pracę

Biorąc pod uwagę wszystkie podejmowane przeze mnie wysiłki i wszystkie moje osiągnięcia, mam poczucie, że jestem odpowiednio wynagradzany(-a) za moją pracę

Biorąc pod uwagę wszystkie podejmowane przeze mnie wysiłki i wszystkie moje osiągnięcia, mam poczucie, że jestem odpowiednio wynagradzany(-a) za moją pracę

Czy uważa Pan(i), że będzie Pan(i) w stanie wykonywać swoją obecną pracę lub podobną pracę do momentu ukończenia 60 roku życia?

Czy uważa Pan(i), że będzie Pan(i) w stanie wykonywać swoją obecną pracę lub podobną pracę do momentu ukończenia 60 roku życia?

Jaki jest Pana(-i) status zatrudnienia?

Jaki jest Pana(-i) status zatrudnienia?

Przygotowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

[rb]

2018-05-10T18:16:19+00:00