fbpx
Co oferujemy 2018-09-29T09:41:21+00:00

Nasze Usługi

Naszą misją jest budowanie i podnoszenie świadomości, jak ważna jest polityka personalna dla rozwoju organizacji. Zajmujemy się budowaniem, udoskonalaniem i wspieraniem wszelkich procesów HR. Posiadamy doświadczenie, mamy szacunek dla poufności, działamy zgodnie z regulacjami i jak tylko się da – wspieramy nasze usługi narzędziami IT.

Outsourcing HR

Obsługujemy wszystkie lub wybrane procesy HR w imieniu zleceniodawcy.

Jesteśmy gotowi przejąć w całości lub częściowo funkcję działu HR zleceniodawcy.

Dajemy zleceniodawcy pełen wgląd do przetwarzanych w jego imieniu danych w postaci aplikacji w chmurze.

Dla uzgodnionych funkcjonalności zleceniodawca może dokonywać samodzielnej obsługi w chmurze.

Za usługi pobieramy miesięczną opłatę abonamentową zależną od liczby pracowników lub opłatę będącą iloczynem stawki godzinowej i udokumentowanego czasu pracy.

Wybrane usługi świadczone w ramach outsourcingu:

 • Obsługa wynagrodzeń, potrąceń, zaliczek
 • Obsługa ZUS, US
 • Obsługa urlopów, zwolnień, zasiłków
 • Rejestracja czasu pracy
 • Obsługa umów o pracę, umów o dzieło, umów zleceń, umów o współpracę, dokumentów i zaświadczeń
 • Dokumentacja działalności twórczej
 • Planowanie i organizacja szkoleń
 • Planowanie i monitorowanie budżetów HR
 • Obsługa i przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • Stawianie i rozliczanie celów
 • Obsługa ankiet i badanie satysfakcji
 • Obsługa eLearningu
 • Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
 • Rozliczanie rachunków
 • Usługa HR biznes partnera

Doradztwo w obszarze HR

Naszą misją jest, abyś niczego nie przeoczył w zarządzaniu personelem swojej organizacji.

Mamy doświadczenie oraz współpracujemy z doświadczonymi specjalistami prawa pracy i praktykami HR. Stawiamy precyzyjne diagnozy i dobieramy optymalne podejście.

Rozliczenie usług odbywa się w formie opłaty będącej iloczynem uzgodnionej stawki godzinowej i udokumentowanego czasu pracy lub w formie uzgodnionej opłaty uzależnionej od spełnienia uzgodnionych kryteriów odbioru usługi.

Wybrane usługi świadczone w ramach doradztwa HR:

 • Przygotowywanie ekspertyz w zakresie prawa pracy
 • Konstruowanie umów z pracownikami, współpracownikami, menadżerami
 • Audyty procesów HR
 • Organizacja działu kadr
 • Reprezentacja firmy w sprawach pracowniczych
 • Opracowywanie metodologii procesów HR
 • Rozpoznawanie potrzeb rekrutacyjnych
 • Restrukturyzacje zatrudnienia

Rekrutacja
w obszarze IT

Naszą misją jest wyszukanie i wybranie najlepszego kandydata spełniającego Twoje wymagania.

Podejmujemy się zleceń rekrutacyjnych w pełnym zakresie stanowisk IT, właściwych dla cyklu wytwórczego, cyklu utrzymaniowego oraz dla zarządzania.

Korzystamy ze zróżnicowanych źródeł pozyskiwania kandydatów zdecydowanie stawiając na kontakt bezpośredni i utrzymywanie relacji z potencjalnymi kandydatami.

Posiadamy doświadczenie, relacje w środowisku IT, dobrą intuicję i autorską metodologię weryfikacji kandydatów.

Realizujemy dwa typy zleceń rekrutacyjnych:

 • Wskazanie rekomendacji dla oczekiwanej przez zamawiającego liczby kandydatów na ustalone stanowiska, z przygotowanej przez zamawiającego listy kandydatów spełniających zdefiniowane kryteria, a wyłonionych na podstawie procesu wyszukiwania przez zamawiającego
 • Wskazanie rekomendacji dla oczekiwanej przez zamawiającego liczby kandydatów na ustalone stanowiska, z listy kandydatów spełniających zdefiniowane kryteria, wyłonionych na podstawie naszego procesu wyszukiwania

Szkolenia w zakresie zarządzania i rozwoju

Naszą misją jest wspieranie firm w rozwoju i podnoszeniu kompetencji pracowników oraz usprawnianiu metod zarządzania.

Organizujemy szkolenia z naszego katalogu szkoleń oraz szkolenia na indywidualne zamówienie z obszaru rozwoju personalnego oraz zarządzania.

Szkolenia realizujemy we współpracy z:

Kontekst HR International Group

Więcej informacji na temat oferty szkoleń znajdziesz w zakładce Szkolenia

Udostępnianie platformy informatycznej

Udostępniamy platformę informatyczną HaeR².

Jest to autorskie rozwiązanie informatyczne, które w zintegrowany i kompleksowy sposób wspiera procesy miękkiego i twardego HR.

Pobieramy miesięczną opłatę abonamentową za dostęp do platformy, zależną od liczby pracowników organizacji oraz wykorzystywanego zakresu funkcjonalnego.
Nie pobieramy opłat za licencję ani za wdrożenie.

Rozwiązanie to posiada następujące cechy:

 • Jest dostępne w chmurze lub w wersji na własnej infrastrukturze klienta
 • Daje wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Posiada lekką i wydajną architekturę
 • Jest wydajne i umożliwia obsługę dużych baz pracowników
 • Profiluje dostęp dla różnych kategorii pracowników (szeregowy pracownik, kierownik, pracownik HR, szef HR, kierownik jednostki)
 • Automatyzuje procesy
 • Jest przyjazny dla użytkownika, prosty i zrozumiały
 • Dysponuje intuicyjną nawigacją

Porozmawiajmy!

Skorzystaj z naszego doświadczenia, naszych rozwiązań i naszego wsparcia.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.