fbpx
Zasady i rozliczenia 2018-09-29T10:21:50+00:00

Zasady i rozliczenia

W świecie, gdzie nic nie jest na zawsze, także kariera w dotychczasowym przedsiębiorstwie może dobiec końca.

Niezależnie od powodów, dla których dochodzi do takiej sytuacji, należy dokładać wszelkich starań, aby proces zakończenia współpracy przebiegał w możliwie jak najbardziej cywilizowany sposób.

Rozstania nie muszą być trudne

Ustalenie zasad i terminów zakończenia współpracy

Oprócz standardowych trybów rozwiązania umowy o pracę lub współpracę wynikających z regulacji Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego w uzasadnionych przypadkach stosuje się formuły indywidualne, przyjmujące postać porozumienia pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.
System HaeR2 dysponuje funkcjonalnością, która umożliwia zarejestrowanie informacji o warunkach związanych z zakończeniem współpracy, w szczególności o jego terminie, a także o wysokości i trybie wypłaty w okresie wypowiedzenia.

Rozmowa końcowa

Rozmowa końcowa to bardzo ważny, zwłaszcza dla pracodawcy, element procesu związanego z zakończeniem współpracy. Zarówno pracownik jak i pracodawca są wtedy bardziej skłonni do prezentowania otwartych opinii na temat dotychczasowych wzajemnych relacji. Z takiej podsumowującej rozmowy obie strony mają możliwość wyciągnięcia pożytecznych wniosków, zarówno dla pracownika realizującego swoją dalszą karierę w innym przedsiębiorstwie, jak i dla pracodawcy kształtującego politykę personalną we własnej organizacji.
System HaeR2 może wspierać podejście do odbycia takiej rozmowy poprzez udostępnienie przygotowanej specjalnie do tego celu ankiety dla pracownika.

Odprawy i rozliczenia końcowe

Z zakończeniem współpracy wiąże się proces wzajemnego rozliczenia stron, którego elementem może być wypłata odprawy dla pracownika.
System HaeR2 umożliwia zdefiniowanie i zaprezentowanie elementów, które stanowią przedmiot rozliczenia stron. W systemie można zarejestrować wysokość i harmonogram wypłat dla pracownika składających się na jego odprawę.

Zakazy konkurencji

Dla określonych stanowisk lub w szczególnych indywidualnych przypadkach, strony współpracy mogą być zainteresowane zawarciem porozumienia o charakterze zakazu konkurencji na uzgodnionych zasadach.
System HaeR2 dysponuje predefiniowanymi formularzami takiego porozumienie, z możliwością jego dopasowania do indywidualnych wymagań.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników znana i dobrze opisana procedura zakończenia współpracy daje możliwość właściwego przygotowania się i przejścia przez ten z pewnością stresujący etap ich zawodowej kariery.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy, którzy mogą być zarówno inicjatorami jak i odbiorcami informacji o deklarowanym zakończeniu współpracy, wyposażeni są w unormowane wewnętrznie procedury wspierające przeprowadzenie tego procesu. Zmniejsza to wymagane zaangażowanie kierownika w obsługę takiego przypadku.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek, powinni dbać o wypracowanie i stosowanie najbardziej odpowiednich dla ich organizacji procedur związanych z zakończeniem współpracy, ponieważ zmniejsza to prawdopodobieństwo występowania na tym etapie sporów z pracownikami oraz buduje pozytywny wizerunek pracodawcy na rynku pracy.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 wyposażony jest w funkcjonalność wspierającą opisanie i przeprowadzenie procesu zakończenie współpracy.

Outsource usług HR - HaeR2

Na życzenie i z upoważnienia pracodawcy przygotowujemy i przeprowadzamy procedurę rozwiązania umowy o pracę lub współpracę.

Porozmawiajmy!

Warto poświęcić dużo uwagi procesowi zakończenia współpracy. Może to zaprocentować w przyszłości.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat zasad i rozliczeń w HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]