fbpx
Oceny pracownicze 2018-09-29T09:59:18+00:00

Oceny pracownicze

Oceny pracowników mogą spełniać następujące funkcje: ewaluacyjną – ocena poziomu, jakości pracy, wywiązywania się z obowiązków, rozwojową – ocena możliwości rozwoju pracownika w organizacji, informacyjną – sprawdzenie postrzegania ocenianego przez przełożonych i współpracowników, motywacyjną – zwiększenie motywacji pracownika poprzez przekazanie feedbacku oraz decyzyjną – podstawa dla zmian kadrowych.

Wszystko celująco

Ocena okresowa

Ocena okresowa  jest zwykle wykonywana w cyklicznych, na przykład rocznych okresach i skupia się przede wszystkim na aspektach związanych z realizacją powierzanych zadań, kwalifikacjach i umiejętnościach oraz relacjach pracownika w organizacji. W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność przeprowadzania oceny okresowej pracowników.

Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni polega na zebraniu i analizie informacji dotyczących pracownika z wielu źródeł: perspektywa przełożonego, współpracowników, podwładnych i samoocena. W systemie HaeR2 dostępne są narzędzia służące do przeprowadzenia ocen 360 stopni.

Zarządzanie przez cele

Zarządzanie przez cele koncentruje się na wspólnym określaniu celów, ich negocjowaniu, przeglądaniu i ocenianiu realizacji celów przez przełożonego i podwładnego. W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność stawiania, negocjowania i rozliczania celów pracownika.

Systemy motywacyjne

System motywacyjny to kluczowy element zarządzania zasobami ludzkimi. Może wpływać na zwiększanie zaangażowania pracowników, wzmacniać więź pomiędzy pracodawcą a podwładnym oraz zwiększać rynkową konkurencyjność organizacji. W systemie HaeR2 dostępne są narzędzia do realizacji finansowych programów motywacyjnych.

Rozmowy oceniające

Celem rozmowy oceniającej jest obiektywna ocena efektów pracy pracownika i jego kompetencji oraz identyfikacja obszarów wymagających dalszego rozwoju. W systemie HaeR2 dostępne są narzędzia wspierające rozmowy oceniające w ramach funkcjonalności pracowniczej oceny okresowej.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, feedback przełożonych realizowany w procesach oceny jest zasadniczym czynnikiem budującym motywację i wzmacniającym więź z organizacją.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów mogą oceniać, stawiać cele i motywować podległych pracowników w oparciu o narzędzia dostępne w systemie HaeR2.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek mogą kształtować i monitorować realizację polityki rozwoju pracowników poprzez dostęp do narzędzi ocen pracowniczych.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 udostępnia narzędzia do ocen pracowniczych.

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy usługi przeprowadzania procesu ocen pracowniczych w formule outsourcingu.

Porozmawiajmy!

Obiektywne i wiarygodne narzędzia do oceny i motywowania są kluczowe w budowaniu lojalnego zespołu.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat ocen pracowniczych.

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]