fbpx
Budżety HR 2018-09-29T09:40:06+00:00

Budżety HR

Tak jak w wielu organizacjach podstawową wartość stanowią ludzie, tak w wielu organizacjach znaczącą część budżetu stanowi budżet HR.

Poprzez budżet HR rozumie się zwykle wszelkie wypłaty związane z wynagrodzeniami zasadniczymi, premiami, nagrodami, odprawami, wynagrodzeniami z tytułu umów o współpracę, zleceniami, umowami o dzieło, narzutami na wynagrodzenia (składki ZUS i zaliczki na podatek) oraz kosztami szkoleń. W ramach budżetów HR wyodrębnia się także wielkość zatrudnienia w rozumieniu liczby zatrudnionych, wakatów i etatów.

Koszty grają rolę

Jednostki budżetowe HR

W organizacji powinny zostać zdefiniowane jednostki budżetowe, które  odpowiadają za własny budżet. Jednostki budżetowe nie muszą pokrywać się z jednostkami organizacji – w szczególności w organizacji może funkcjonować jedna jednostka budżetowa reprezentująca całą organizację, kilka jednostek organizacji może podlegać pod jedną jednostkę budżetową, a niektóre jednostki organizacji mogą mieć wydzielone kilka jednostek budżetowych.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność definicji jednostek budżetowych.

Planowanie budżetu HR

Planowanie budżetu HR odbywa się obrębie każdej jednostki budżetowej. Planowanie może odbywać się metodą analityczną – planuje się koszty wynagrodzenia zasadniczego, premii, odpraw, itd. w odniesieniu do każdego pracownika lub syntetycznie – planuje się koszty związane z wynagrodzeniem zasadniczym, premiami, odprawami, itd. w całej jednostce.
W systemie HaeR2 istnieje funkcjonalność planowania budżetu HR.

Jednostki sprawozdawcze HR

W organizacji powinny zostać zdefiniowane jednostki sprawozdawcze, w oparciu o które monitorowana jest realizacja budżetu. Jednostki sprawozdawcze nie muszą pokrywać się z jednostkami organizacji ani jednostkami budżetowymi – w szczególności w organizacji może funkcjonować jedna jednostka sprawozdawcza, reprezentująca całą organizację, kilka jednostek organizacji może podlegać pod jedną jednostkę sprawozdawczą, a niektóre jednostki organizacji mogą mieć wydzielone kilka jednostek sprawozdawczych.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność definicji jednostek sprawozdawczych.

Realizacja i monitorowanie budżetu HR

Z zarządczego punktu widzenia kluczowe jest ciągłe, w danym okresie budżetowym, monitorowanie realizacji budżetu HR, czyli weryfikacja na ile rzeczywiście ponoszone koszty są zgodne z kosztami zaplanowanymi.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność monitorowania realizacji budżetów HR.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów mają dostęp do planowania budżetów HR oraz do monitorowania realizacji budżetów HR podległych zespołów.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek mają dostęp do planowania budżetów HR oraz do monitorowania realizacji budżetów HR podległych jednostek i / lub całej organizacji.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 wyposażony jest w funkcjonalność planowania i monitorowania realizacji budżetów HR.

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy usługę planowania i monitorowania realizacji budżetów HR w formule outsourcingu.

Porozmawiajmy!

Ustalanie budżetu HR jest podstawą płynności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat planowanie budżetu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]