fbpx
Dostęp do kartotek pracowników 2018-09-29T09:48:03+00:00

Dostęp do kartotek pracowników

System HaeR2 posiada funkcjonalności związane z grupowaniem danych o pracownikach w specjalnych kartotekach. Istotnym elementem systemu jest to, że uprawnienia do konkretnych informacji są ściśle zdeterminowane przez zajmowanie konkretnej pozycji w strukturze organizacyjnej. 

Dzięki temu, każdy z uczestników organizacji ma dostęp do danych pozostających w sferze jego kompetencji.

Prostota dostępu i kompleksowość informacji

Zróżnicowanie funkcjonalności wg kategorii użytkownika

System HaeR2 udostępnia zróżnicowaną i skalowalną funkcjonalność dla następujących kategorii użytkowników: szeregowy pracownik, kierownik zespołu, pracownik HR, szef HR, kierownik jednostki. Dzięki temu, każda z wymienionych grup osób posiada dostęp do szerszego lub węższego zakresu informacji – adekwatnego do pełnionej funkcji.

Obsługa dokumentów pracownika

System HaeR2 obsługuje repozytorium dokumentów związanych z pracownikiem. Dokumenty można generować w postaci predefiniowanych szablonów co znacznie ułatwia zarządzanie dokumentacją.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, możliwość uzyskiwania informacji na swój temat w postaci prostych i odpowiednio zagregowanych informacji stanowią cenne źródło wiedzy. Dzięki systemowi HaeR2 w jednym miejscu można znaleźć raporty np. na temat czasu pracy, stanu urlopowego, ewaluacji itp.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów dzięki systemowi HaeR2 i zawartej w nim funkcjonalności związanej z gradacją dostępności do kartotek pracowniczych posiadają pełną wiedzę na temat podległego personelu. Zbiór informacji, do których mają dostęp w wielu przypadkach może być szerszy aniżeli w przypadku szeregowego pracownika. Wynika to z faktu, że system HaeR2 ma nie tylko służyć zbieraniu danych i upraszczaniu realizacji procesów HR ale być również skutecznym narzędziem do zarządzania personelem.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR jak również kierownicy jednostek korzystając z systemu HaeR2 i dostępnej w nim funkcji dostępu do kartotek pracowniczych mają pełen dostęp do zagregowayych kartotek pracowniczych. Dzięki temu, nie tylko posiadają pełen dostęp do informacji o pracownikach ale mogą też analizować sposób zarządzania podległego personelu i stopień egzekwowania procesów HR.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System  HaeR2 jest dostępny zarówno w wersji Saas (cloud) jak i instalowanych na serwerach klienta (on premise). Platforma HaeR2 jest kompatybilna z większością automatycznych systemów rejestracji pracy, czytników kart, itp. Możliwe jest również wsadowe pobieranie danych z zewnętrznych źródeł w postaci plików w różnych formatach.

Outsource usług HR - HaeR2

eR2 świadczy usługi w organizacji danych HR zlecenie (outsource). Pomagamy w tworzeniu odpowiednich narzędzi niezbędnych do zarządzania danymi pracowniczymi. Dzięki funkcjonalnościom systemu HaeR2 oferujemy również gotowe rozwiązania dla przedsiębiorców.

Porozmawiajmy!

Dostęp do kompleksowych danych jest bardzo przydatny w zarządzaniu. Warto jednak ustalić; kto ma dostęp do konkretnych informacji.  

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat planowanie budżetu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]