fbpx
Ewaluacja i motywowanie 2018-09-29T09:48:40+00:00

Ewaluacja i motywowanie

System HaeR2 umożliwia przeprowadzanie ewaluacji pracy poszczególnych pracowników, jak również dokonywania oceny samej organizacji przez pracowników.

Opisywane sprzężenie zwrotne sprawia, że wiedza na temat konkretnych oczekiwań nie dotyczy tylko samych pracowników ale również czego pracownicy oczekują od swojej organizacji.

Jasne sytuacje

Obsługa ankiet i badania satysfakcji

Obsługa procesu ankietowania i badania satysfakcji pracowników. System HaeR2 posiada funkcjonalności przekazywania ankiet do pracowników, monitorowania wypełniania ankiet, przypomnień i ponagleń, zbierania i podsumowywania danych.

Obsługa ocen pracowniczych

Obsługa procesu pracowniczych ocen okresowych. Trzystopniowy proces oceny samooceny, oceny przełożonego i oceny wspólnej. Dzięki funkcjonalnościom systemu HaeR2 możliwa jest archiwizacja ocen okresowych i analiza zmian. Pozwala to na planowanie ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o rezultaty osiągane w poszczególnych ocenach.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, możliwość jasnych i prostych kryteriów ewaluacji stanowi istotny czynnik wpływający na transparentność procesów i określenie oczekiwań względem pracowników. Ci z kolei dzięki systemowi mogą nie tylko otrzymywać jasne i konkretne oceny swojej pracy ale także mogą dokonywać ewaluacji organizacji, w której pracują. Jasno określane kryteria oceny i mierzalność celów sprawia, że pracownicy dokładnie wiedzą czego od nich oczekuje. Wszelkie informacje na ten temat zbierane są przez system zaś pracownik ma dostęp do informacji na swój temat na bieżąco.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów dzięki jasnym kryteriom dokonywania oceny pracowniczych, jak również dostępu do informacji o pracowniku pozyskanych z systemu HaeR2, są w stanie dokonywać rzetelnych i kompleksowych ocen pracowniczych i tym samym otrzymują narzędzie do właściwej motywacji podległego personelu.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR jak również kierownicy jednostek muszą dysponować odpowiednią informacją na temat oczekiwań swojego personelu bowiem to stanowi podstawę to formułowania odpowiedniej strategii rozwoju HR. Z drugiej strony posiadanie odpowiednich i obiektywnych narzędzi do dokonywania ocen pracowniczych sprawia, że oceny przeprowadzane są w ustalony bezstronny sposób i stanowią wiarygodny materiał do podejmowania jakichkolwiek działań, takich jak np. ustalanie celów na przyszłość, budowanie ścieżki kariery itp.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System  HaeR2 jest dostępny zarówno w wersji Saas (cloud) jak i instalowanych na serwerach klienta (on premise). Platforma HaeR2 jest kompatybilna z większością automatycznych systemów rejestracji pracy, czytników kart, itp. Możliwe jest również wsadowe pobieranie danych z zewnętrznych źródeł w postaci plików w różnych formatach.

Outsource usług HR - HaeR2

eR2 świadczy usługi związane z dostarczaniem narzędzi do ewaluacji i właściwej motywacji pracowników (outsource). Dzięki systemowi HaeR2 jesteśmy w stanie dostarczać gotowe narzędzia związane z przeprowadzaniem okresowych ocen pracowniczych, jak również pomóc w ich analizie i interpretacji. Dodatkowo na podstawie uzyskanych rezultatów jesteśmy w stanie formułować odpowiednie strategie motywacyjne dla poszczególnych pracowników lub całych grup.

Porozmawiajmy!

Im bardziej zmotywowany personel, tym większy sukces firmy. System HeaR2 potrafi to skutecznie wspierać.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat planowanie budżetu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]