fbpx
System HaeR2 – Twardy HR 2018-09-29T10:14:46+00:00

Twardy HR

Twardy HR to wszystkie działania administracyjne związane z obsługą pracownika. Do głównych jego zadań należy zawieranie umów o pracę, wyliczanie wynagrodzenia, planowanie i rozliczanie urlopów, dbałość o zgodność wszystkich procesów z prawem. Twardy HR wymaga stałego rozwijania wiedzy w ramach zmieniających się przepisów i prawa pracy.

Kartoteka pracownika

 • Obsługa kartoteki pracownika
  Obsługa elektronicznej kartoteki pracownika. Definiowalny zestaw atrybutów pracownika. Pełna historia zmian. Wprowadzanie zmian od określonej daty.

Nieobecności

 • Obsługa urlopów
  Planowanie, rejestracja urlopów. Proces akceptacji urlopów. Obsługa urlopów standardowych, okolicznościowych, specjalnych, na żądanie. Obsługa urlopów zaległych. Obsługa wymiaru urlopu.
 • Zwolnienia lekarskie
  Obsługa zwolnień lekarskich. Obsługa wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Obsługa zwolnień w ZUS.
 • Zasiłki
  Obsługa zasiłku macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Obsługa zasiłków w ZUS.

Rejestracja czasu pracy

 • Obsługa godzin nadliczbowych
  Rejestracja godzin nadliczbowych przez pracowników lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia dla pracy w nadgodzinach.
 • Obsługa dyżurów
  Planowanie dyżurów przez pracownika lub przez przełożonego. Akceptacja dyżurów przez przełożonego. Rejestracja dyżurów przez pracownika lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia dla pracy w nadgodzinach.
 • Rejestracja czasu pracy
  Rejestracja czasu pracy przez pracowników lub przez przełożonego. Akceptacja zarejestrowanych godzin. Naliczanie wynagrodzenia w oparciu o zarejestrowany czas pracy.
 • Rejestracja czasu pracy przez interface plikowy
  Zasilanie rejestrów czasu pracy za pomocą plików wczytywanych z zewnętrznych systemów rozliczeniowych.

Rozliczenia

 • Obsługa ZUS
  Obsługa comiesięcznego rozliczenia składek ZUS. Obsługa zgłoszeń pracowników do ZUS. Zautomatyzowany interfejs do systemu Płatnik.
 • Obsługa US
  Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Comiesięczne przekazywanie zaliczek do US. Rozliczenie rocznych PIT i przekazywanie danych do US za pomocą zautomatyzowanego interfejsu.
 • Obsługa zaliczek
  Obsługa zaliczek wypłacanych pracownikom. Rozliczanie zaliczek w ciężar rachunków delegacji lub w ciężar rachunków bieżących. Zwrot zaliczek ręczny i automatyczny.
 • Obsługa potrąceń
  Obsługa potrąceń z wynagrodzenia. Obsługa alimentów, egzekucji, kar i obciążeń dobrowolnych. Automatyczne potrącanie kwot z wynagrodzeń z uwzględnieniem kwot wolnych w trybie jednorazowym i cyklicznym.
 • Obsługa delegacji służbowych
  Obsługa delegacji krajowych i zagranicznych. Rozliczanie zaliczek, rachunków i faktur, przejazdów, ryczałtów hotelowych, wymiany walut.
 • Obsługa wymagań okresowych
  Obsługa okresowych wymagań pracowniczych (medycyna pracy, badania okresowe, itd.). Dla wymagań okresowych działają funkcje przypomnień i ponagleń.

Wynagrodzenia

 • Obsługa wynagrodzeń
  Obsługa wynagrodzeń w formułach umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy zlecenia. Zróżnicowane i parametryzowane składniki wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze, dodatki do wynagrodzenia, premie i wynagrodzenia dodatkowe, praca za stawkę. Wynagradzanie z tytułu nadgodzin i dyżurów. Wynagrodzenia twórców.
 • Dokumentacja czynności twórczych
  Dokumentacja czynności twórczych dla pracowników korzystających z 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu prac twórczych. Akceptacja czynności twórczych przez przełożonych.

Porozmawiajmy!

System HaeR2 usprawnia wszelkie działania związane z twardym HR. Przekonaj się ile możesz zaoszczędzić.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.