fbpx
Potrzeby 2018-09-29T10:04:26+00:00

Potrzeby

Nie ma jednej, obowiązującej i właściwej metodologii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Każda firma buduje w tym zakresie swoje indywidualne podejście, oparte o własne doświadczenia, przekonania i potrzeby. Potrzeby przedsiębiorstw w obszarze HR są bardzo zróżnicowane. Zebraliśmy listę takich potrzeb, które naszym zdaniem występują najczęściej. Sprawdź czy potrzeby Twojej firmy znajdują się na tej liście.

HaeR2 wspomaga swoich Klientów
w każdym zakresie oraz modelu organizacyjnym

Services - HaeR2

Obsługa wszystkich procesów HR poza przedsiębiorstwem

Obsługa wszystkich procesów HR poza przedsiębiorstwem, czyli pełen outsourcing procesów HR, polega na rezygnacji z obsługi procesów HR w oparciu o własnych pracowników / dział kadr i powierzenie zewnętrznej firmie prowadzenia procesów HR w pełnym zakresie w oparciu o podpisaną umowę. Przy zastosowaniu pełnego outsourcingu kadrowego, zwykle rezygnuje się z prowadzenia własnego działu kadr, zastępując jego rolę koordynatorem HR, którego zadaniem jest komunikacja z zewnętrzną firmą outsourcingową.

Obsługa wybranych funkcji HR poza przedsiębiorstwem

Obsługa części procesów HR poza przedsiębiorstwem, czyli częściowy outsourcing procesów HR, polega na częściowej rezygnacji z obsługi procesów HR w oparciu o własnych pracowników / dział kadr i powierzenie zewnętrznej firmie prowadzenia wybranych procesów HR  w oparciu o podpisaną umowę. Najczęściej outsorsowanymi procesami HR są procesy związane z wypłatą wynagrodzeń, rekrutacją oraz szkoleniami.

Pozyskanie infrastruktury technologicznej do obsługi procesów HR w pełnym lub wybranym zakresie

Pozyskanie infrastruktury technologicznej do obsługi procesów HR w pełnym lub wybranym zakresie polega na wdrożeniu rozwiązania informatycznego (systemu informatycznego), który w pełnym lub w częściowym zakresie zautomatyzuje obsługę procesów HR. Zróżnicowany dostęp do systemu informatycznego, oprócz pracowników działu kadr otrzymują zwykle wszyscy pracownicy organizacji.

Uzupełnienie własnej infrastruktury technologicznej do obsługi procesów HR w pełnym lub w wybranym zakresie

Uzupełnienie własnej infrastruktury technologicznej do obsługi procesów HR w pełnym lub w wybranym zakresie polega na wdrożeniu uzupełniającego rozwiązania informatycznego (systemu informatycznego), który w wybranym zakresie zautomatyzuje obsługę procesów HR. Zróżnicowany dostęp do systemu informatycznego, oprócz pracowników działu kadr otrzymują zwykle wszyscy pracownicy organizacji.

Zorganizowanie działu HR

Zorganizowanie działu kadr polega za zleceniu zewnętrznej firmie przygotowania szczegółowej analizy dającej odpowiedź na następujące pytania:

  • Jakie role i odpowiedzialności powinny funkcjonować w dziale kadr przedsiębiorstwa?
  • Jakie procesy / zadania powinien realizować dział kadr przedsiębiorstwa w odniesieniu i na rzecz pracowników przedsiębiorstwa?
  • Jakie narzędzia / systemy / rozwiązania powinny być wykorzystywane w dziale kadr?
  • Jak powinna wyglądać komunikacja pomiędzy działem kadr a pracownikami / działami / managementem przedsiębiorstwa?

Audyty procesów HR

Audyt polega na zleceniu zewnętrznej firmie wykonania szczegółowej analizy zgodności funkcjonowania procesów HR w organizacji z najlepszymi praktykami, wzorcami i standardami w obszarze HR oraz wskazanie miejsc do optymalizacji, usprawnienia i zmiany.

Rekonstrukcja procesów HR

Rekonstrukcja procesów HR polega na przygotowaniu planu, a następnie przeprowadzeniu zmian w działaniu procesów HR w organizacji. Często plan rekonstrukcji powstaje na bazie audytu procesów HR. Rekonstrukcja może dotyczyć części procesów lub całości procesów HR w organizacji.

Rekrutacja

Rekrutacja to proces naboru pracowników do organizacji. Może składać się z procesu identyfikacji potrzeb rekrutacyjnych, planowania rekrutacji, pozyskiwania, selekcji i ewaluacji kandydatów, formalizowania stosunku pracy i adaptacji pracowników w organizacji. Rekrutacja może być procesem jednorazowym (np. na potrzeby wakującego stanowiska) lub procesem stałym (ciągłe poszukiwanie i nabór związane z naturalną rotacją personelu).

Restrukturyzacja zatrudnienia

Restrukturyzacja zatrudnienia polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu w określonym czasie znaczących zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja zatrudnienia często wiąże się z procesem zwolnień, outplacementu, adaptacji, przegrupowania lub przekwalifikowania pracowników.

Szkolenia

W zakresie szkoleń identyfikuje się:

  • Proces identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników
  • Proces planowania szkoleń (jednorazowy lub ciągły)
  • Proces organizacji szkoleń
  • Przeprowadzanie szkoleń (wewnętrznych lub zewnętrznych)
  • Proces aktualizacji kompetencji pracowników w oparciu o przeprowadzone szkolenia

.

Porozmawiajmy!

Kompleksowe rozwiązania dla zagadnień HR, mogą okazać się bezcenne dla usprawnienia funkcjonowania procesów HR. Mamy TO dla Ciebie.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.