fbpx
Ocena efektów szkolenia 2018-09-29T09:58:47+00:00

Ocena efektów szkolenia

System HaeR2 umożliwia zarówno planowanie i organizację szkoleń ale także posiada narzędzia do oceny efektów szkolenia.

Dotyczy to zarówno tradycyjnych form edukacji, jak i e-Learningu.

Wszystko celująco?!

E-Learning

System HaeR2 umożliwia obsługę procesu e-Learningu nie tylko w zakresie organizacji szkoleń ale przede wszystkim w zakresie postępów w zdobywaniu wiedzy. Po każdym szkoleniu przeprowadzona jest weryfikacja stopnia nabytej wiedzy, zaś rezultaty przechowywane są w elektronicznej kartotece. Dzięki temu zarówno podwładny jak i przełożony dokładnie wiedzą, jakie obszary wymagają ewentualnych korekt w zakresie pozyskiwanej wiedzy.

Szkolenia w formie tradycyjnej

Podobnie jak w przypadku e-Learning, tak w odniesieniu do szkoleń prowadzonych w sposób tradycyjny, istotnym jest aby możliwie jak największa liczba szkoleń mogła być weryfikowana pod kątem pozyskanej wiedzy. Z tego względu, po przejściu szkolenia, prowadzane są testy ze znajomości tematyki szkolenia. Rezultaty mogą być przechowywane w systemie HaeR2 i służyć do analizy potencjału pracownika, jak również do budowania jego ścieżki edukacyjnej w firmie.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, weryfikacja rezultatów szkoleń stanowi istotną informację, dotyczącą posiadanej wiedzy i obszarów wymagających pogłębienia posiadanej wiedzy. Dane skatalogowane w systemie HaeR2 pozwalają pracownikowi na bieżącą obserwację osiąganych przez siebie rezultatów i tym samym są pomocne w dokonywaniu samooceny przez poszczególnych pracowników.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów mogą jasno i przejrzyście dokonywać oceny wzrostu kompetencji poszczególnych pracowników i dzięki temu zdobywać wiedzę zarówno o rodzajach szkoleń do przeprowadzenia w przyszłości, jak również o kształtowaniu struktury w podległych im jednostkach. System HaeR2 umożliwia dokonywanie analiz rezultatów w różnych przekrojach co jest pomocne w dookreślaniu profili podległego personelu.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR jak również kierownicy jednostek muszą mieć pewność, że posiadają najbardziej wartościowe kadry, których kompetencje i ogólny rozwój stale ulegają udoskonaleniu. Z tego powodu, obiektywne narzędzia oferowane przez system HaeR2 do weryfikacji efektów szkoleń, stanowią bardzo istotny aspekt, bowiem na podstawie uzyskiwanych rezultatów można skutecznie dokonywać zarówno przydatności i efektywności poszczególnych typów szkoleń ale także weryfikować kwalifikacje podległego personelu.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System  HaeR2 jest dostępny zarówno w wersji Saas (cloud) jak i instalowanych na serwerach klienta (on premise). Platforma HaeR2 jest kompatybilna z większością automatycznych systemów rejestracji pracy, czytników kart, itp. Możliwe jest również wsadowe pobieranie danych z zewnętrznych źródeł w postaci plików w różnych formatach.

Outsource usług HR - HaeR2

HaeR2 świadczy usługi szkoleniowe na zlecenie (outsource). Specjalizujemy się w ustaleniu wymagań personelu co do typów szkoleń i ich zakresu i na tej podstawie, jesteśmy w stanie przygotować pakiety szkoleniowe do wprowadzenia w danej firmie. Oferujemy różne typy szkoleń zarówno w odniesieniu do tematyki, jak również w odniesieniu do formy – szkolenia tradycyjne, szkolenia w formie e-Learning. Dodatkowo, oferujemy zestawy narzędzi do weryfikacji wiedzy zdobytej podczas szkoleń co w znacznym stopniu stanowi o skuteczności doboru programów szkoleniowych.

Porozmawiajmy!

Wiedza to jedno, sposób na jej przyswajanie to drugie. Dzięki HaeR2 mamy i jedno i drugie. 

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat planowanie budżetu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]