fbpx
Metodologia pracy działu HR 2018-09-29T09:54:51+00:00

Metodologia pracy działu HR

Ludzie to najważniejszy zasób każdej organizacji, a zarządzanie zasobami ludzkimi to najbardziej wrażliwy obszar zarządzania.

Każde przedsiębiorstwo musi dobrać swój indywidualny sposób na kształtowanie i obsługę tego obszaru.

Sukcesy osiąga się metodyczną pracą

Czy dział HR jest potrzebny?

W zależności od profilu działalności, skali i preferencji przedsiębiorstwo może decydować się na powołanie odrębnego działu świadczącego obsługę procesów HR organizacji lub prowadzić działalność z jego pominięciem.

Struktura i miejsce działu HR w organizacji

Dział HR w przedsiębiorstwie może mieć nadaną różną rangę – od strategicznej z udziałem w zarządzie firmy do wyłącznie usługowej prowadzonej w oparciu o podstawowe procedury. Dział HR może składać się z wielu wyodrębnionych zespołów celowych lub działać jako jednolity zespół, w którym wszyscy członkowie wykonuję podobne zadania.

Role i zadania działu HR

Do podstawowych zadań działu HR należą: obsługa wynagrodzeń, kartoteki pracowników, umów z pracownikami, rekrutacji, zatrudniania i zwalniania, szkoleń, tworzenia i utrzymywania polityk związanych z oceną, rozwojem, wynagradzaniem i karierą pracowników.

Outsourcing czy insourcing?

Przedsiębiorstwo może samodzielnie prowadzić całościową obsługę procesów HR lub przekazać – w części lub w całości – obsługę procesów HR podmiotowi zewnętrznemu.

HR Biznes Partner

HR Biznes Parter to dedykowany przedstawiciel działu HR, oddelegowany do bezpośredniego świadczenia usług HR w działach biznesowych przedsiębiorstwa.

Ochrona danych osobowych

Procesy obsługi HR podlegają restrykcyjnym regulacjom związanym z ochroną danych osobowych i w związku z tym stosowana metodologia pracy HR musi spełniać najwyższe standardy wymagane prawem.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, stosowana metodologia pracy działu HR powinna dawać poczucie kompleksowego i właściwego odnoszenia się do spraw pracowniczych.

Kierownik zespołu HaeR

Dla kierowników zespołów, stosowana metodologia pracy działu HR powinna udostępniać usługi i narzędzia do sprawnego i efektywnego prowadzenia spraw podległych pracowników.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek, dzięki stosowanej metodologii pracy działu HR powinni otrzymać właściwe środowisko do budowania i przestrzegania polityk HR.

Rozwiązania HaeR2

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy usługi doradcze w zakresie budowania i zastosowania metodologii pracy działu HR.

Porozmawiajmy!

Bez przemyślanej metodologii pracy działu HR trudno jest zarządzać zasobami ludzkimi organizacji.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat metodologii pracy działu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]