fbpx
Szkolenia z menu 2018-09-29T10:16:19+00:00

Szkolenia

Szkolenia mają na celu rozwój praktycznych umiejętności uczestników. Nasza metoda umożliwia zastosowanie nabytych kompetencji bezpośrednio po powrocie do macierzystej firmy oraz osiągnięcie zamierzonej celami szkolenia zmiany w sferze zachowań i postaw pracowników.

Prowadzone w małych grupach zajęcia pozwalają na maksymalną indywidualizację nauki w ramach pracy zespołu szkoleniowego oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Dzięki zastosowaniu nagrań wideo i udzielaniu rzetelnej informacji zwrotnej po ćwiczeniach, uczestnicy mogą skutecznie opanować umiejętności objęte celami szkolenia.

Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w formie podręcznikowej, stanowiący użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć , jak i w późniejszej pracy zawodowej.

Szkolenia realizujemy we współpracy z:

KontekstHR International

Coaching

Szukając możliwie najprostszego wyjaśnienia pojęcia coachingu można powiedzieć, że to proces mający pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników pracy. Umiejętnie prowadzony, ukierunkowany coaching daje w efekcie znaczną poprawę pracy jednostek, zespołów oraz przedsiębiorstw. Coaching jest coraz częściej wykorzystywany w procesie kierowania ludźmi jako narzędzie motywacji i rozwoju pracowników. Podobnie jest ze szkoleniami wewnętrznymi. Dzisiaj warto, aby każdy menedżer umiał wykorzystywać coaching i szkolenia w swojej pracy z ludźmi, bo to dobry pomysł na zwiększenie efektywności najważniejszego zasobu każdej organizacji – ludzi.

 • Jak inspirować i twórczo rozwijać potencjał pracowników?
 • Czym jest, a czym nie jest coaching?
 • Kiedy stosować coaching?
 • Jakie są warunki efektywnego coachingu?
 • Jakie wyróżniamy rodzaje coachingu?
 • Jakie są podstawowe zasady prowadzenia coachingu?
 • Jakie są etapy procesu coachingu?
 • Jaka powinna być struktura sesji coachingowej?
 • Jakie są style prowadzenia coachingu?
 • Jakie umiejętności potrzebne są do prowadzenia coachingu?
 • Jak dobrze formułować kompetencje i kryteria oceny?
 • Jak zawierać kontrakt indywidualny coach-uczeń?
 • Jak uczą się dorośli?
 • Jakie stosować techniki uczenia?
 • Z jakich „narzędzi” może korzystać coach?
 • Jak monitorować postępy ucznia?
 • Czym różni się coaching od mentoringu?
 • Jak uczą się dorośli?
 • Jak w praktyce wykorzystać indywidualne style uczenia się?
 • Jak programować proces szkoleniowy?
 • Jak zdefiniować cele szkolenia?
 • W jaki sposób opracować konspekt szkolenia?
 • Jak dobierać techniki szkoleniowe?
 • Na czym polega prezentacja szkoleniowa?
 • Jak poprowadzić dyskusję w grupie szkoleniowej?
 • Jak przeprowadzić warsztat?
 • Jakie są zasady prowadzenia ćwiczeń?
 • Jak prowadzić ćwiczenia typu role play?
 • Jak opracować i przeprowadzić grę symulacyjną?
 • Jak udzielać feedbacku trenerskiego?
 • Jak kierować grupą w trakcie szkolenia?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
 • W jaki sposób jakość szkolenia stanowiskowego wpływa na jakość pracy?
 • Na czym polega specyfika szkoleń stanowiskowych?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo i warunki organizacyjne do szkolenia na stanowisku?
 • Na czym polega metodyka prowadzenia szkoleń stanowiskowych?
 • Jakie techniki wykorzystać podczas szkolenia na stanowisku?
 • Jak przygotować szkolenie stanowiskowe?
 • Jak przeprowadzić analizę operacji, której będziemy uczyć na stanowisku?
 • Jak zdefiniować cele szkolenia?
 • Jak opracować program szkolenia na stanowisku?
 • Jak opracować hierarchię materiały do szkolenia stanowiskowego?
 • Jak przygotować konspekt szkolenia?
 • Jaka jest struktura szkolenia na stanowisku?
 • Jak przeprowadzić praktyczną prezentację operacji?
 • Jak przeprowadzić ćwiczenia praktyczne na stanowisku?
 • Jak reagować w trudnych sytuacjach z uczestnikami szkoleń stanowiskowych?

Osobista efektywność

Dzisiaj do osiągnięcia sukcesu indywidualnego w organizacji nie wystarczą już kompetencje merytoryczne związane z wykonywaniem danego zawodu – formalne wykształcenie, dyplomy, certyfikaty, uprawnienia. Aby zasłużyć na miano profesjonalisty, niezbędne jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności funkcjonalno-technicznych zespołem kompetencji podnoszących osobistą efektywność każdego z nas. Sztuka profesjonalnej prezentacji i wystąpień publicznych, asertywność, kreatywne myślenie, zarządzanie czasem, prowadzenie efektywnych zebrań są kluczami do sukcesu w każdej organizacji.

 • Czym jest myślenie wizualne?
 • Gdzie w biznesie jest miejsce na rysowanie?
 • Dlaczego rysunek działa? Dlaczego warto rysować?
 • Jakim typem rysownika jesteś?
 • Rozwiązywanie problemów metodą Dana Roama: patrz, zobacz, wyobraź sobie i pokaż.
 • Sześć typów problemów: „kto/co”, „ile”, „kiedy”, „gdzie”, „jak”, „dlaczego”.
 • Reguła <6><6>. Jak zilustrować każdy z typów problemów?
 • Sześć sposobów widzenia i sześć sposobów pokazywania.
 • SQVID, czyli jakiego rozwiązania szukam?
 • Kodeks myślenia wizualnego.
 • Pięć podstawowych reguł improwizacji teatralnej, które znajdują swoje zastosowanie w pracy zawodowej i życiu prywatnym.
 • Techniki rozwijające kreatywność, podzielność uwagi, refleks i koncentrację.
 • Techniki samodoskonalenia.
 • Komunikacja, w tym aktywne słuchanie.
 • Otwartość i zgłaszanie propozycji.
 • Radzenie sobie w trudnych i zaskakujących sytuacjach.
 • Co decyduje o skuteczności wystąpień publicznych?
 • Jak sprawić, aby nasze wystąpienie zostało wysłuchane, zrozumiane i zaakceptowane?
 • Jak zdobyć zaufanie audytorium?
 • Jak kreować wizerunek profesjonalisty?
 • Jak wykorzystywać niewerbalne i werbalne techniki do pozyskania zaangażowania uczestników prezentacji?
 • Jak przygotować profesjonalną prezentację?
 • W jaki sposób prezentację dostroić do potrzeb i oczekiwań uczestników?
 • Dlaczego prezentacji trzeba nadać logiczną strukturę?
 • Jak powinna wyglądać struktura profesjonalnej prezentacji?
 • Dlaczego warto wykorzystywać pomoce wizualizacyjne?
 • Jak radzić sobie ze stresem i tremą?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
 • Jak radzić so bie z zadawanymi przez nich pytaniami?
 • Jak występować przed audytorium pozytywnym, neutralnym i wrogim?
 • Jak dostosować wystąpienie do wielkości audytorium?
 • Co to jest perswazja?
 • Jak działa perswazja? – czyli mózg jest kluczem!
 • Jaką rolę odgrywa automatyzm  w perswazji?
 • Co to są żelazne zasady perswazji?
 • Czy komunikacja jest niezbędna?
 • Jak przebiega proces perswazji?
 • Jak trafić do różnych ludzi? (4 typy ludzi – cztery typy perswazji?).
 • Systemy reprezentacji i co z tego wynika?
 • Jakie prawa rządzą perswazją? (9 praw perswazji – rewanżu, kontrastu, sympatii, aureoli, potwierdzania oczekiwań, konsekwencji, limitu, konformizmu, autorytetu).
 • Jakich technik warto się nauczyć? (magiczne słowa, sekrety, pomost w przyszłość, perswazyjne wzory językowe).
 • Co to jest kreatywne myślenie?
 • Dlaczego warto kreatywnie myśleć?
 • Jaka jest rola kreatywnego myślenia we współczesnym świecie, w firmie, w zespole?
 • Jak pracują nasze mózgi i jakie to ma znaczenie w procesie twórczym?
 • Co to jest myślenie pionowe i myślenie lateralne?
 • Co może stanowić barierę kreatywności?
 • Jak zminimalizować przeszkody w twórczym myśleniu?
 • W jaki sposób uruchomić proces kreatywnego myślenia?
 • Jakie znamy metody ułatwiające poszukiwanie twórczych rozwiązań i nowych pomysłów?
 • W jaki sposób możemy rozwijać swoje własne zdolności intelektualne?
 • Jak pobudzać zdolności intelektualne zespołu, którym kierujesz?
 • Jak podchodzić kreatywnie do rozwiązywania problemów?
 • Dlaczego w ogóle warto zarządzać czasem?
 • Jakich sześć zasad decyduje o skutecznym zarządzaniem własnym czasem?
 • Co powoduje bierna postawa wobec własnego czasu?
 • Jakie korzyści daje aktywna postawa wobec czasu?
 • Jak radzić sobie z wszechobecnymi pochłaniaczami czasu?
 • Jak wyznaczać cele?
 • Dlaczego należy robić najpierw to, co najważniejsze?
 • Jak wyznaczać priorytety?
 • Jak skutecznie zaplanować swój czas?
 • Jak radzić sobie z presją czasu?
 • Jak agenda ułatwia życie?
 • Dlaczego asertywność jest niezbędna do skutecznego zarządzania własnym czasem?
 • W jaki sposób skutecznie odmawiać?
 • Jak uzgadniać stanowiska?
 • Jak delegować zadania mniej ważne?
 • Jak poprowadzić spotkanie tak, by zrealizować cele w jak najkrótszym czasie?
 • Co to jest stres?
 • Jakie są pozytywne i negatywne objawy stresu?
 • Jak powstaje stres?
 • Czym są eustres i dysres?
 • Jakie są reakcje ludzi na stres?
 • Jakie są źródła stresu?
 • Jaki jest wpływ osobowości na stres?
 • Co to jest koło równowagi?
 • Stres a inni ludzie,
 • Stres a zarządzanie czasem.
 • Co to jest asertywność?
 • Jakie postawy przyjmujemy w relacjach z innymi ludźmi?
 • Dlaczego nie bywamy asertywni?
 • Jakie zachowania są kluczem do asertywności?
 • Kiedy warto być asertywnym?
 • W jaki sposób kształtować postawę asertywną?
 • Jak asertywnie radzić sobie z presją i krytyką?
 • Jak asertywnie sformułować problem i wyrazić krytykę?
 • Jak skutecznie odmawiać?
 • Jak komunikować przykre informacje?
 • Jak asertywnie stawiać czoło atakowi personalnemu?
 • Jak asertywnie „stawiać granicę”?
 • Jak skutecznie przekonywać innych?
 • Jak wykorzystać techniki perswazyjne?
 • Jakie są zasady skutecznego zarządzania własnym stanowiskiem pracy?
 • Co to jest  5S? – filozofia i metoda aktywnego utrzymywania porządku na stanowisku pracy.
 • Dlaczego warto wprowadzić 5S?
 • PRZEJRZYJ – czyli jak praktykować SEIRI?
 • POUKŁADAJ – czyli jak praktykować SEITON?
 • POSPRZĄTAJ – czyli jak praktykować SEISO?
 • PRZESTRZEGAJ PROCEDURY – czyli jak praktykować SEIKETSU?
 • PILNUJ – czyli jak praktykować SHITSUKE?
 • Jakie są narzędzia oceny (audytu) porządku na stanowisku pracy?

Przywództwo

Zwykle ludzie definiują pojęcie przywództwa identyfikując je z funkcją i pozycją społeczną, a nie z konkretnymi zachowaniami. Tymczasem prawdziwe przywództwo nie jest powiązane z żadnymi formalnymi stanowiskami czy zaszczytami, ale wiąże się właśnie z kompetencjami osobistymi ludzi. Wywierając wpływ na zachowania współpracowników lider stara się kształtować ich przekonania i postawy. Robi to, aby skutecznie realizować w konkretnych sytuacjach cele organizacji. Lider jest dobrym słuchaczem, potrafi motywować ludzi, rozwija celowo ich kompetencje, a gdy zajdzie taka potrzeba, potrafi udzielać im wsparcia. Umie też dostosowywać swój styl przewodzenia do stopnia samodzielności pracownika oraz do wymogów konkretnego zadania. Liderami stajemy się wtedy, gdy ludzie akceptują nasze przywództwo i „podążają za nami”. A tego da się nauczyć!

 • Co to jest dojrzałe przywództwo?
 • 9 kluczowych kompetencji dojrzałego przywódcy,
 • Siła osobowości – czyli bądź sobą,
 • Siła roli – czyli poznaj swoje silne strony,
 • Siła strategii – czyli koncentruj się na przyszłości,
 • Siła koncentracji na priorytetach – czyli rób to, co najważniejsze,
 • Siła władzy – czyli bądź autorytetem,
 • Siła perswazji – czyli bądź wiarygodny,
 • Siła oceny – czyli stwarzaj ludziom warunki do rozwoju,
 • Siła kreatywnego myślenia – czyli poszukuj tego, co niestandardowe.
 • Jaka jest rola menedżera w firmie?
 • 4 funkcje zarządzania,
 • Na czym polega kierowanie ludźmi?
 • Jaki jest wpływ zachowań menedżera na działania pracowników?
 • Co kształtuje sytuację, w której zarządza menedżer?
 • Które zadania realizować osobiście?
 • Które zadania zlecać współpracownikom?
 • Jak zarządzać pracownikiem samodzielnym i niesamodzielnym?
 • Style przewodzenia,
 • Cykl kierowania ludźmi – czyli 5 funkcji przewodzenia,
 • Rola menedżera na poszczególnych etapach cyklu kierowania ludźmi,
 • Menedżerska skrzynka z narzędziami (Leadership Tool Box®).
 • Jakość kierowania ludźmi a poziom motywacji pracowników.
 • Jak lider może podtrzymywać i rozwijać potencjał wnoszony do firmy przez pracowników?
 • Jak motywatory materialne i niematerialne wpływają na poziom motywacji?
 • Dlaczego motywatory materialne nie gwarantują wysokiej motywacji?
 • Co to jest Mix motywacyjny® i w jaki sposób pomaga menedżerom motywować ludzi?
 • Co motywuje pracowników?
 • Profil motywacyjny pracownika.
 • Jak wzmacniać motywację pracownika, jeśli wynik jego pracy jest zadowalający?
 • Jak wzmacniać motywację pracownika, jeśli wynik jego pracy jest niezadowalający?
 • Jak dostosować sposób motywowania do profilu motywacyjnego?
 • Jak rozpoznać objawy procesu demotywacji?
 • Którzy pracownicy najbardziej są narażeni na demotywację?
 • Jak lider może interweniować w poszczególnych fazach demotywacji pracownika?
 • Czym różni się IQ od EQ i na czym polega inteligencja emocjonalna?
 • Dlaczego inteligencja emocjonalna stała się modna wśród menedżerów?
 • Jaka jest rola inteligencji emocjonalnej w życiu zawodowym?
 • Jakie są zasady wywierania wpływu na ludzi?
 • Jak inspirować współpracowników?
 • Jakie są taktyki perswazji i jak je zastosować w kierowaniu ludźmi?
 • Jak zdiagnozować typy osobowości w zespole pracowniczym?
 • Jak kierować i motywować pracowników o różnych typach osobowości?
 • Jak budować swoje strategie behawioralne wobec współpracowników o różnych typach osobowości?
 • Jak motywować samego siebie?
 • Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych w zespole?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy?
 • Na czym polega zachowanie asertywne?
 • Jak stawiać granice rozmówcom wywierającym presję i jak radzić sobie z próbami manipulacji?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
 • Jak przekazywać trudne wiadomości?
 • Kim jest menedżer w organizacji?
 • 5 perspektyw menedżera – jaka jest rola menedżera wobec siebie, organizacji, klienta, przełożonego i podwładnych?
 • Równowaga między życiem prywatnym a zaangażowaniem zawodowym,
 • Co robić, aby być skutecznym? – wskaźniki osobistej efektywności,
 • Co mogę zaoferować firmie? Czego oczekuję od firmy?
 • Jak planować karierę w organizacji?

Sprzedaż, obsługa klienta i negocjacje

Sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta to sztuka konkurowania, w której nie ma srebrnych medali. To dziedzina w dzisiejszych czasach nie tolerująca niedostatku umiejętności, niewiedzy i braku profesjonalizmu. Zdarza się, że firmy zyskują nowych klientów przez skuteczną sprzedaż i umiejętności negocjatorów… i tracą ich przez fatalną obsługę klienta. W sprzedaży, negocjacjach i obsłudze klienta każdy kolejny kontakt z klientem jest okazją, aby się doskonalić i coś zrobić lepiej. To ciągły wyścig z konkurencją. Kluczem do sukcesu w tym wyścigu są praktyczne umiejętności pracowników. My umiemy je skutecznie rozwijać.

 • Jak zmienia się sprzedaż? Jakie są współczesne trendy w sprzedaży?
 • Dlaczego sprzedaż jest procesem wywierania wpływu na zachowania klienta?
 • Czym jest VALUE CREATES VOLUME – sprzedaż w oparciu o wartość dla klienta?
 • Jak definiować wartość dla klienta?
 • Jak definować produkt lub usługę, by stanowiły wartość dla klienta?
 • Jak cenę porównać z wartością? Jakie są różnice między sprzedażą transakcyjną a sprzedażą wartości?
 • Jak działają techniki sprzedaży wartości (kanwa wartości, story telling, hipnotyczne struktury językowe)?
 • Jak budować relacje z klientem, by stanowiły wartość?
 • Jak zachowania handlowca wpływają na odczucia i reakcje klienta?
 • Jak handlowiec swoimi zachowaniami wywiera wpływ na decyzję zakupową klienta?
 • Dlaczego podstawą sprzedaży jest efektywna komunikacja z klientem?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak pozyskiwać informacje i budować relacje w kontakcie z klientem?
 • Od czego zależy kontrola przebiegu rozmowy handlowej?
 • Jaka jest struktura rozmowy handlowej?
 • Jak poprowadzić pierwszą wizytę handlową u nowego klienta?
 • Jak przeprowadzać wizyty handlowe u stałego klienta?
 • Jak wykorzystać tylko jedną szansę na zbudowanie pierwszego wrażenia, czyli jak otwierać wizytę handlową?
 • Jakie są techniki prowadzenia wywiadu na temat potrzeb klienta?
 • Jak selekcjonować pozyskane informacje o potrzebach?
 • Jak poprowadzić prezentację handlową?
 • Dlaczego jest tylko jeden język zrozumiały dla klienta?
 • Dlaczego powinniśmy być wdzięczni klientom za zgłaszane przez nich zastrzeżenia?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami klienta?
 • Jak radzić sobie z emocjami?
 • Jak radzić sobie z trudnym klientem?
 • Jak zamykać sprzedaż?
 • Dlaczego sprzedaż to gra bez srebrnych medali?
 • Jak budować długofalowe relacje z klientem?
 • Kim mam być – sprzedawcą czy doradcą?
 • Jaki jest profil postaw, umiejętności i wiedzy profesjonalnego handlowca?
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w sprzedaży?
 • Jak w pracy handlowca ustrzec się rutyny?
 • Jak kontrolować i wywierać wpływ na zachowania klienta?
 • Jakie stosować techniki prowadzenia wywiadu na temat potrzeb klienta?
 • Jak wykorzystać wiedzę marketingową w prezentacji sprzedażowej?
 • Jak skutecznie argumentować?
 • Do czego wykorzystać zastrzeżenia klienta?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami (typologia zastrzeżeń)?
 • Jak radzić sobie z frustracją w wyniku odrzucenia przez klienta?
 • Jak radzić sobie z taktykami negocjacyjnymi ze strony klienta?
 • Jak skutecznie zamykać sprzedaż?
 • Jak klient podejmuje decyzję o zakupie?
 • Jak można wywierać wpływ na decyzje zakupowe klienta?
 • Jakie są fazy procesu sprzedaży i kupna?
 • Jaka jest rola handlowca na poszczególnych etapach podejmowania przez klienta decyzji zakupowej?
 • Jak zakłócenia w komunikacji przeszkadzają w procesie sprzedaży i kupna?
 • Jak uniknąć zakłóceń w komunikacji z klientem?
 • Kto u klienta podejmuje decyzję o zakupie?
 • Jak identyfikować u klienta role poszczególnych osób w procesie podejmowania decyzji o zakupie?
 • Jak dotrzeć do decydenta?
 • Jak z „użytkownika” zrobić sojusznika?
 • Jak wygląda mapa procesu decyzyjnego u klienta?
 • Jak identyfikować siłę wpływu poszczególnych graczy na decyzję o zakupie?
 • Jak wybrać strategię wywierania wpływu na proces podejmowania decyzji zakupowej przez klienta?
 • Jak dokonać analizy potencjału zakupowego klienta?
 • Któremu klientowi poświęcić dużo czasu i wysiłku?
 • Jak wyznaczyć status klienta i określić trend dalszej współpracy?
 • Jak wyznaczać bieżące priorytety sprzedażowe?
 • Jak zachowania pracownika obsługi wpływają na reakcje i odczucia klienta?
 • Co to jest jakość obsługi?
 • Co w działaniu firmy zależy od jakości obsługi klienta?
 • Jaką wiedzą powinien dysponować pracownik obsługi klienta?
 • Jakie umiejętności powinien posiadać?
 • Dlaczego w obsłudze klienta postawa naszych pracowników to podstawa?
 • Jak efektywnie komunikować się z klientem?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak pozyskiwać informacje w rozmowie z klientem?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak porządkować przebieg rozmowy, docierać do istoty sprawy i problemu zgłaszanego przez klienta?
 • Jak budować długofalowe relacje z klientem?
 • Jaka jest rola działu obsługi klienta w firmie i w procesie życia produktu lub usługi?
 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych sytuacji w relacjach z klientem?
 • Jak zazwyczaj zachowujemy się w trudnych sytuacjach interpersonalnych?
 • Jak traktować zastrzeżenia zgłaszane przez klientów?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy?
 • Na czym polega metoda radzenia sobie z zastrzeżeniami?
 • Czego obawiamy się odmawiając lub komunikując klientom przykre informacje?
 • Jak odmawiać i komunikować przykre informacje w relacjach z klientem?
 • Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym oczekiwania trudne do spełnienia?
 • Jak prowadzić rozmowę, której celem ma być rozwiązanie problemu zgłaszanego przez klienta?
 • Jak zachowania pracownika obsługi wpływają na reakcje i odczucia klienta w rozmowie telefonicznej?
 • Co to jest jakość i co w działaniu firmy zależy od jakości obsługi klienta?
 • Jaką wiedzą, umiejętnościami i postawą powinien charakteryzować się pracownik call center?
 • Jakie są zasady i specyfika komunikacji z klientem przez telefon?
 • Jakie zachowania są źle odbierane w kontakcie telefonicznym?
 • Jak aktywnie słuchać przez telefon?
 • Jak pozyskiwać informacje w rozmowie z klientem?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak porządkować przebieg rozmowy, docierać do istoty sprawy i problemu zgłaszanego przez klienta?
 • Jaka jest rola działu obsługi klienta w firmie i w procesie życia produktu lub usługi?
 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych sytuacji w relacjach z klientem?
 • Jak zazwyczaj zachowujemy się w trudnych sytuacjach interpersonalnych?
 • Jak traktować zastrzeżenia zgłaszane przez klientów?
 • Jak radzić sobie z emocjami rozmówcy w kontakcie telefonicznym?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami klienta w rozmowie telefonicznej?
 • Czego obawiamy się odmawiając lub komunikując klientom przykre informacje?
 • Jak odmawiać i komunikować przykre informacje w relacjach z klientem?
 • Jak rozmawiać z klientem zgłaszającym oczekiwania trudne do spełnienia?
 • Jak prowadzić rozmowę telefoniczną, której celem ma być rozwiązanie problemu zgłaszanego przez klienta?
 • Jakie są przyczyny powstawania trudnych sytuacji w relacjach z klientem?
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i jakie ma zastosowanie w relacjach z trudnym klientem?
 • Jak szybko i precyzyjnie dotrzeć do sedna sprawy i zrozumieć co jest najważniejsze dla klienta?
 • Jak aktywnie słuchać i pozyskiwać informacje?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak porządkować pozyskiwane od klienta informacje – jak rozróżnić poziom stanowisk i poziom interesów?
 • Jakie mogą być trudności w rozpoznawaniu potrzeb klienta w rozmowie telefonicznej?
 • Jak odpowiadać na trudne pytania i wyjaśniać niezrozumiałe kwestie?
 • Jak uwzględnić typ klienta, jego poziom intelektualny i jakość kontaktu?
 • Jak dobrać język zrozumiały dla klienta?
 • Jakie są źródła niezadowolenia klientów?
 • Jak radzić sobie z reklamacjami?
 • Jakie są zasady prowadzenia rozmowy reklamacyjnej?
 • Czy niezadowolenie klienta może być źródłem cennych informacji handlowych?
 • Jak radzić sobie z emocjami klienta w trakcie rozmowy?
 • Jak odmawiać?
 • Jak przekazywać przykre informacje?
 • Czy w kontaktach z klientem możemy być asertywni?
 • Jak radzić sobie z krytyką i atakiem personalnym ze strony klienta?

Pomagamy stworzyć i wdrożyć nową jakość w obsługę klienta w firmie. Prowadzimy projekty, których celem jest badanie jakości obsługi klienta. Wspieramy budowanie standardów obsługi oraz ich wdrażanie w firmie. Pomagamy pracownikom w działach sprzedaży i obsługi klienta dostosować się do nowych zasad w firmie.

 • Dlaczego negocjacje to gra?
 • Dlaczego negocjujemy?
 • Jak przebiega proces negocjacji?
 • Dlaczego do negocjacji trzeba się przygotować?
 • Co powinienem zrobić zanim zasiądę do stołu negocjacyjnego?
 • Jak zdefiniować własną BATNA?
 • Jak wybrać strategię negocjacyjną?
 • Jakie są konsekwencje strategii pozycyjnej?
 • Jak opracować swoją strategię ustępstw?
 • Od czego zacząć rozmowę negocjacyjną?
 • Jak panować nad procesem negocjacji?
 • Jakie zagrywki negocjacyjne może zastosować nasz partner?
 • Jak bronić się przed zagrywkami negocjacyjnymi?
 • Jak stosować zagrywki negocjacyjne?
 • Jak wywierać presję na oponenta i jak się przed nią bronić?
 • Jak zdemaskować manipulację?
 • Jak odpowiadać na groźby?
 • Kiedy zdecydować się na pat w negocjacjach?
 • Jak przełamywać impas w negocjacjach?
 • Jak budować porozumienie z oponentem?
 • Jak zmienić pozycyjny styl negocjacji oponenta?
 • Jaka jest specyfika negocjacji zakupowych?
 • Jak sformułować zapytanie ofertowe?
 • Jakie będą etapy w procesie wyboru dostawcy?
 • Jak dokonać selekcji ofert?
 • Jak sprawdzać wiarygodność dostawcy?
 • Jakie strategie negocjacyjne może przyjąć kupiec?
 • Czy strategia pozycyjna jest najlepszym rozwiązaniem w negocjacjach zakupowych?
 • Jak przygotować swoją BATNA w negocjacjach zakupowych?
 • Jak budować porozumienie z oponentem?
 • Jak panować nad procesem negocjacji?
 • Czy tylko cena jest najważniejsza?
 • Jak pozycjonować dostawców?
 • Kiedy warto budować długofalowe relacje z dostawcą, a kiedy nie?
 • Jakie zagrywki negocjacyjne może zastosować nasz partner?
 • Jak bronić się przed zagrywkami negocjacyjnymi?
 • Jak stosować zagrywki negocjacyjne?
 • Jak wywierać presję na oponenta i jak się przed nią bronić?
 • Jak zdemaskować manipulację?
 • Jak panować nad procesem negocjacji?
 • Jak przygotować się do negocjacji?
 • Jak zdefiniować przedmiot negocjacji?
 • Z czego wynika siła w negocjacjach?
 • Jak wybrać strategię negocjacyjną?
 • Jak zdefiniować BATNA?
 • Co zależy od efektywnej komunikacji z oponentem?
 • Jak wywierać wpływ na zachowania oponenta?
 • Jak bronić się przed zagrywkami negocjacyjnymi?
 • Jak stosować zagrywki negocjacyjne?
 • Jak wywierać presję na oponenta i jak się przed nią bronić?
 • Jak zdemaskować manipulację?
 • Jak radzić sobie z zagrywkami negocjacyjnymi typu obietnice?
 • Jak odpowiadać na groźby?
 • Jak reagować na taktyki zobowiązania?
 • Jak zdemaskować blef?
 • Jak radzić sobie z presją pozycyjną?
 • Jak zmienić pozycyjny styl negocjacji oponenta?
 • Jakie są skuteczne metody przełamywania impasu?
 • Jak reagować na taktyki dywersyjne?
 • Jak reagować na taktyki wojny psychologicznej?
 • Jak radzić sobie z taktykami manipulacyjnymi?
 • Przerwy – czyli jak grać czasem?
 • Jakie są techniki budowania porozumienia?

To jedno- lub dwudniowe gry symulacyjne dla zespołów negocjacyjnych. Uczestnicy działają w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych negocjacji biznesowych (sprzedażowych lub zakupowych). Gry uczą prowadzenia procesu negocjacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach negocjacyjnych oraz myślenia biznesowego i odpowiedzialności za długofalowy wynik firmy.

Program coachingu prowadzonego w terenie jest każdorazowo dostosowywany do potrzeb klienta. Indywidualna praca z handlowcem odbywa się w rzeczywistych sytuacjach sprzedażowych lub negocjacyjnych. Może dotyczyć rozwoju wybranych umiejętności (coaching kompetencyjny), jak również wzmocnienia lub eliminacji wybranych cech osobowościowych (coaching rozwojowy).

Zarządzanie

Zarządzanie to wykorzystywanie zasobów ludzkich, materialnych i finansowych do osiągania celów organizacji. Według klasycznego modelu zarządzanie składa się z czterech funkcji: planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli. Dobre planowanie i perfekcyjna organizacja pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów firmy. Umiejętne przewodzenie umożliwia zaangażowanie najważniejszego z tych zasobów – ludzi – w osiąganie ambitnych celów. Dzięki sprawnej i systematycznej kontroli możemy na bieżąco korygować nasze działania, by uczynić je jeszcze bardziej efektywnymi.

 • Czym jest strategia?
 • Jak zdefiniować misję firmy?
 • Jak opisywać wizję rozwoju?
 • W jaki sposób przeprowadzić analizę SWOT?
 • Jak wyznaczać cele i ich mierniki?
 • W jaki sposób strategię firmy przełożyć na plany operacyjne?
 • Jak identyfikować zakres zadań we wdrażaniu zmiany?
 • Jak zbudować harmonogram wdrożenia strategii?
 • Jak komunikować nową strategię do wewnątrz i na zewnątrz firmy?
 • Dlaczego zmiana jest stałym elementem współczesnego modelu zarządzania?
 • Co zmienia się w otoczeniu współczesnych organizacji?
 • Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu?
 • Jakie elementy decydują o powodzeniu procesu wprowadzania zmiany w firmie?
 • Jak zdefiniować dojrzałość firmy do zmiany?
 • Jak kreować wizję zmiany w firmie?
 • Jak opisać wizję, żeby nie była halucynacją?
 • Jak przygotować wdrożenie zmiany?
 • Jak przebiega proces adaptacji ludzi do zmiany?
 • Co to są koszty społeczne zmiany?
 • Jak zyskać akceptację dla zmiany?
 • Co składa się na model wdrażania zmian?
 • Jak zmieniać style przewodzenia w procesie wdrażania zmian?
 • Jak identyfikować siły oporu i katalizatory zmian w firmie?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić wewnętrzną kampanię Public Relations wspierającą zmianę w firmie?
 • Jak radzić sobie z oporem pracowników i w trudnych sytuacjach interpersonalnych w trakcie wdrażania zmian?
 • Jak wspierać zmiany poprzez kulturę organizacyjną?
 • Co to jest zarządzanie przez cele?
 • Dwuczynnikowa teoria motywacji D. McGregora jako punkt wyjścia do ZPC,
 • Jakie są etapy zintegrowanego procesu zarządzania przez cele?
 • Jaka jest rola lidera na poszczególnych etapach ZPC?
 • Jakie techniki można wykorzystać w procesie ZPC?
 • Kontrakt z pracownikiem i stawianie celów,
 • Szkolenie i doskonalenie pracowników,
 • Udzielanie informacji o wynikach,
 • Spotkania przeglądowe,
 • Doradztwo,
 • Zarządzanie osobami osiągającymi niezadowalające wyniki.
 • Jak powstają konflikty? – rodzaje i źródła konfliktów,
 • Jaka jest dynamika konfliktu w organizacji?
 • Czy można zarządzać konfliktem?
 • Jak diagnozować konflikt?
 • W jakiej sytuacji konflikt jest rozwiązywalny, a kiedy nierozwiązywalny?
 • Jakie postawy są przyjmowane przez ludzi w sytuacji konfliktowej?
 • Jak wykorzystując umiejętności komunikacyjne szybko i precyzyjnie zrozumieć istotę konfliktu?
 • Czy mediacje są jedynym sposobem rozwiązania konfliktu?
 • W jakich warunkach będzie skuteczna mediacja, a kiedy niezbędne jest arbitrażowe zażegnanie konfliktu?
 • Kiedy szef powinien wywierać presję na skonfliktowanych pracowników, a kiedy wkracza „inkwizycja”?
 • Do czego mediatorowi potrzebna jest asertywność?
 • Jak bronić się przed manipulacją?
 • Jak prowadzić rozmowy konsultacyjne ze stronami konfliktu?
 • Jak odróżniać stanowiska od interesów?
 • Jak mapować konflikt?
 • Jakie informacje są niezbędne, aby zdiagnozować konflikt?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania konfliktem?
 • Czy szef będzie dobrym mediatorem?
 • Jakie są umiejętności skutecznego mediatora?
 • Na czym polega proces mediacji?
 • Jak otwierać proces mediacji?
 • Jak eksplorować konflikt i pozyskiwać informacje od stron?
 • Jak definiować przyczyny konfliktu?
 • Jak pomóc stronom przejść od stanowisk do interesów?
 • Jak prowadzić negocjacje między stronami?
 • Kiedy konflikt jest rozwiązany?
 • Jak kontrolować przebieg procesu mediacji?
 • Jak poradzić sobie z emocjami w konflikcie?
 • Kiedy zrezygnować z mediacji i jakie są inne techniki rozwiązywania konfliktów?
 • Kiedy mediator powinien skorzystać z pomocy arbitra?
 • Jakie trendy są obserwowane na rynku pracy?
 • Jakie wyzwania przed menedżerami stawia rynek?
 • Co decyduje, że ludzie odchodzą z organizacji?
 • Dlaczego ludzie zostają w pracy?
 • Czym jest retencja pracowników?
 • Dlaczego warto zatrzymywać najlepszych?
 • Jak rozpoznać symptomy rotacji pracowników?
 • Które miejsca i procesy w firmie są szczególnie wrażliwe na zagrożenia wynikające z rotacji pracowników?
 • Jak typować pracowników, których rotacją firma jest szczególnie zagrożona?
 • Co możemy zrobić, aby zminimalizować skalę rotacji w firmie?
 • Jak zidentyfikować talenty i pracowników kluczowych dla organizacji?
 • Jak zatrzymać najlepszych i tych pozostałych?
 • Jak zarządzać oczekiwaniami pracowników?
 • Jak wygląda proces wzrastania pracownika w organizacji (cykl rozwoju pracownika)?
 • Jak radzić sobie z roszczeniami pracowników?
 • Jak prowadzić rozmowę kontraktową z pracownikiem?
 • Jak wykorzystać kontrakt psychologiczny, aby otworzyć pracownikowi perspektywę rozwoju w firmie?
 • Jaki jest rzeczywisty cel procesu rekrutacji?
 • Jakie są etapy procesu rekrutacji?
 • Jaki odróżnić najlepszego kandydata od właściwego kandydata?
 • Jakimi metodami dokonać analizy potrzeb firmy w zakresie zasobów ludzkich?
 • Czym zasoby ludzkie różnią się od potencjału społecznego firmy?
 • Co powinien zawierać opis stanowiska pracy?
 • Jak opracować profil kompetencji kandydata (profesjogram)?
 • Jak pisać ogłoszenie o naborze?
 • Jak dokonać wstępnej selekcji kandydatów?
 • Jak czytać CV i szukać w nim „czarnych dziur”?
 • Jakie są rodzaje rozmów kwalifikacyjnych?
 • Jak należy się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej?
 • O co pytać kandydata?
 • Jakie błędy są popełniana w trakcie rozmów kwalifikacyjnych?
 • Jak wykorzystać „metodę epizodów”?
 • Jaka jest struktura rozmowy rekrutacyjnej?
 • Jak „ciągnąć” kandydata „za język” i nie dać się „wodzić za nos”?
 • Jak rozróżniać wyuczone i autentyczne zachowania kandydata?
 • Jakie informacje na temat firmy i stanowiska przekazać kandydatowi?
 • Jak podejmować decyzję o wyborze kandydata?
 • Jakie są cele systemu oceny pracownika?
 • Jak wykorzystać ocenę pracownika jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi?
 • Jak menedżerowie mogą wykorzystać ocenę do kierowania ludźmi?
 • Jakie znaczenie ma ocena dla pracowników?
 • Czy w trakcie rozmowy oceniającej jest miejsce na negocjacje płacowe?
 • Jak jednolicie interpretować w zespole menedżerskim kryteria oceny pracownika?
 • Jak „jednym głosem” wyjaśniać pracownikom skalę oceny?
 • Jakie błędy są popełniane przy ocenie pracownika?
 • Czego podczas oceny obawiają się pracownicy, a czego szefowie?
 • Jak przygotować się do rozmowy oceniającej?
 • Jaka powinna być struktura rozmowy oceniającej?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy oceniającej?
 • Dlaczego warto posłuchać samooceny pracownika?
 • W jaki sposób szef w trakcie rozmowy oceniającej powinien „mówić ludzkim głosem” i „ciągnąć za język”?
 • Jak udzielać feedbacku i uzasadniać ocenę?
 • Jak wyrażać krytykę a jak chwalić?
 • Jak radzić sobie z emocjami w trakcie rozmowy oceniającej?
 • Jak wspólnie z pracownikiem rozwiązywać problemy?
 • Co to jest kultura organizacji?
 • Co tworzy kulturę organizacji?
 • Jak kultura narodowa wpływa na kultura organizacji?
 • Jakich postaw wymaga praca w środowisku wielokulturowym?
 • Jak rozwijać wrażliwość międzykulturową?
 • Na czym opiera się uczenie międzykulturowe?
 • Trzy poziomy uczenia międzykulturowego,
 • Kultura narodowa jako góra lodowa,
 • Jak stereotypy i uprzedzenia wpływają na realizację działań w organizacji?,
 • Model kultury Geertera Hofstede’a,
 • Jakie są etapy wrażliwości międzykulturowej?
 • Które wymiary kultur narodowych mogą znacząco wpływać na interpretację standardów w organizacji?
 • Jakie zakłócenia komunikacyjne mogą wystąpić w środowisku wielokulturowym?
 • Na jakie podstawowe elementy należy zwracać uwagę w pierwszym kontakcie w środowisku wielokulturowym?
 • Z jakimi stylami porozumiewania się i negocjowania warto się liczyć w budowaniu relacji w środowisku wielokulturowym?
 • Jak nauczyć się pracy w zespole wielokulturowym?
 • Jak rozwiązywać problemy w środowisku wielokulturowym?

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektem to jedna z najbardziej pożądanych umiejętności we współczesnych organizacjach. W świecie pełnym schematów, procedur, instrukcji projekty stają się przestrzenią do niestereotypowego działania, wdrażania usprawnień. Tym samym stały się trwałym elementem nowoczesnych przedsiębiorstw. Przed projektami nie ma ucieczki. A jeżeli przed czymś nie można uciec, trzeba to polubić! A projekty dają się lubić. Chcemy pokazać wam, że w dodatku mogą być pasjonujące.

 • Co to jest projekt?
 • 5 aspektów zarządzania projektem,
 • Jak wygląda proces zarządzania projektami?
 • Co to jest cel projektu?
 • Jak formułować cele? (metoda SMART i metoda morfologiczna),
 • Jakimi 5 miernikami można oszacować powodzenie projektu? („na czas”, w ramach budżetu, osiągnięcie celu, zadowolenie klientów i brak strat),
 • Co to są żelazne zasady planowania czynności?
 • Jak szacować optymalny czas trwania czynności?
 • Co to jest diagram Gantta, sieć PERT/CPM? (tabelowe i sieciowe metody planowania czynności),
 • Jak czytać diagram Gantta?
 • Jaką rolę odgrywa otwarta komunikacja w projekcie?
 • W jaki sposób planować zaangażowanie ludzi w projekt? (diagram podziału odpowiedzialności),
 • Co to jest ryzyko w projekcie?
 • Jak identyfikować ryzyko? (kwantyfikatory i mapa ryzyka),
 • Jak wygląda cykl kontroli w projekcie?
 • Co to jest Metoda Kamieni Milowych (MSM)?
 • Kto to są udziałowcy? Dlaczego są nam potrzebni?
 • Jak pozyskiwać zaangażowanie udziałowców? (metoda IKA i mapa udziałowców).

Szkolenie może być prowadzone w oparciu o zawodowe projekty planowane przez uczestników lub z wykorzystaniem gier symulacyjnych, np. „DO IT BETTER” (produkcja), „POCZTYLION” (obsługa klienta): Czego lider projektu powinien oczekiwać od sponsora?

 • Jak zabiegać o wsparcie ze strony sponsora projektu?
 • Jaką władzą formalną powinien dysponować lider projektu?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole projektowym i z podwykonawcami?
 • Jak negocjować z podwykonawcami?
 • Jak egzekwować wykonanie zadań od wykonawców nie będących formalnymi podwładnymi lidera projektu?
 • Jak czytać i analizować harmonogram i jak wyciągać wnioski operacyjne?
 • Jak podejmować działania korygujące w przypadku opóźnień?
 • Jakiego stylu zarządzania wymaga duża gęstość projektu, czyli wiele zadań realizowanych równolegle?
 • Jak poradzić sobie z problem braku dostępności zasobów?
 • Jak zaplanować system kontroli i monitoringu na etapie wdrożenia projektu?
 • Jakie dane są niezbędne, aby skutecznie kontrolować wdrożenie projektu?
 • Jak zbudować system raportowania?
 • Jak zaplanować system obiegu dokumentów w projekcie?
 • Jak zaplanować system obiegu informacji w zespole projektowym i do podwykonawców?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • Jak oszacować ryzyko projektu?
 • Do czego wykorzystać mapę ryzyka?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania ryzykiem?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?
 • Dlaczego warto usprawniać procesy w firmie?
 • Jak zarządzanie procesami wpływa na jakość dostarczaną klientowi?
 • Jak kreować wizję usprawnień?
 • Jakie są etapy wdrażania usprawnień w procesie?
 • Na których etapach wdrażania usprawnień warto mapować proces?
 • Dlaczego warto opisać procesy w formie map?
 • Jakimi danymi warto dysponować zanim weźmiemy się za mapowanie procesów?
 • Jakie są techniki i zasady mapowania procesów?
 • Kiedy wykorzystać flowchart?
 • Po co wykreślać speedmap?
 • Jak opracować mapę IDEF (Qmap)?
 • Jak wykorzystać mapowanie do analizy stanu faktycznego w procesie?
 • Jak wykorzystać mapowanie do definiowania problemów w procesie?
 • Jak analizować mapy procesów?
 • Jaka jest hierarchia i poziomy analizy?
 • Jak szukać przyczyn źródłowych problemów?
 • Jak definiować rozwiązania problemów?
 • Jak wykorzystać mapowanie jako narzędzie kontroli?

Szkolenie prowadzone w oparciu o grę symulacyjną pt. „DO IT BETTER” (produkcja) lub „POCZTYLION” (obsługa klienta).

 • Jakie kryteria powinno spełniać przedsięwzięcie, które rozumiemy jako projekt?
 • Czym zarządzamy w projekcie?
 • Jakie są etapy operacyjnego zarządzania projektem?
 • Jak zdefiniować wizję usprawnień w firmie?
 • Jak zdefiniować cel projektu?
 • Jakimi wskaźnikami mierzyć sukces projektu?
 • Jak wyznaczać zakres projektu?
 • Co mieści się, a co nie mieści się w zakresie projektu?
 • Jak zmapować usprawniany proces?
 • Jak identyfikować kluczowe problemy w procesie?
 • Jak definiować przyczyny problemów?
 • Jak szukać najtrafniejszych rozwiązań?
 • Jak planować zakres zadań w projekcie usprawniającym?
 • Jak opracować harmonogram w formie diagramu Gantta?
 • Jak czytać i analizować harmonogram oraz jak wyciągać wnioski operacyjne?
 • Jak oszacować zasoby?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole projektowym?
 • Jak opracować diagram podziału odpowiedzialności?
 • Jak zaplanować system kontroli i monitoringu na etapie wdrożenia projektu?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • Jak oszacować ryzyko projektu?
 • Do czego wykorzystać mapę ryzyka?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania ryzykiem?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?
 • Na czym polega specyfika pracy zespołu projektowego?
 • Jaki jest podział ról w zespole projektowym?
 • Jak jest rola lidera zespołu projektowego?
 • Jak grupa przekształca się w zespół?
 • Jakie są zasady efektywnej komunikacji w zespole projektowym?
 • Jak podejmować wspólne decyzje w zespole projektowym?
 • Jak wspólnie rozwiązywać problemy w zespole projektowym?
 • Na czym polega specyfika kierowania ludźmi w zespole projektowym?
 • Jak lider wpływa swoimi zachowaniami na uczestników zespołu projektowego?
 • Jak dobierać style kierowania do sytuacji?
 • Jak dostosować styl kierowania do poziomu chęci i kompetencji współpracownika?
 • Jak radzić sobie z demotywacją współpracowników?
 • Jak zastosować „Liderską skrzynkę z narzędziami”?
 • Jak udzielać instruktażu i wydawać polecenia?
 • Jak prowadzić rozmowy konsultacyjne?
 • Jak udzielać wsparcia współpracownikom w rozwiązywaniu problemów?
 • Jak komunikować trudne decyzje?
 • Jak udzielać feedbacku?
 • Jak korygować błędy?
 • Jak delegować zadania i kompetencje?

Szkolenie realizowane w oparciu o projekty zawodowe planowane przez uczestników.

 • Jak jest definicja projektu?
 • Jakie aspekty zarządzania będą wpływać na projekt?
 • Jakie są etapy operacyjnego zarządzania projektem?
 • Od czego zacząć planowanie – wizja projektu?
 • Jak zdefiniować i zapisać cel projektu?
 • Jakie wskaźniki główne i pomocnicze mierzą sukces projektu?
 • Jak wyznaczać zakres projektu?
 • Co mieści się, a co nie mieści się w zakresie projektu?
 • Jak planować zakres zadań w projekcie?
 • Jak opracować harmonogram w formie diagramu Gantta?
 • Jak wyznaczyć ścieżkę krytyczną i kamienie milowe?
 • Jak czytać i analizować harmonogram oraz jakie wyciągać wnioski operacyjne?
 • Do czego wykorzystać sieciowe metody planowanie (PERT)?
 • Jak oszacować zasoby?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole projektowym i z podwykonawcami?
 • Jak opracować diagram podziału odpowiedzialności?
 • Jaka jest rola sponsora, a jaka lidera zespołu projektowego?
 • Jak zaplanować system kontroli i monitoringu na etapie wdrożenia projektu?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • Jak oszacować ryzyko projektu?
 • Jakie wnioski można wyciągnąć z analizy mapy ryzyka?
 • Jakimi wskaźnikami kwantyfikować ryzyko operacyjne?
 • Jaką wybrać strategię zarządzania ryzykiem?
 • Kiedy zapobiegać ryzykom, kiedy potrzebujemy planów awaryjnych, a kiedy zrezygnować z wdrożenia?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?
 • Jak przeprowadzić ewaluację projektu?

Szkolenie może być prowadzone w oparciu o zawodowe projekty planowane przez uczestników lub z wykorzystaniem gier symulacyjnych, np. „DO IT BETTER” (produkcja), „POCZTYLION” (obsługa klienta).

 • Dlaczego w projekcie nie warto uczyć się na błędach?
 • Co się dzieje, gdy „puchnie” zakres projektu?
 • Dlaczego notorycznie przekraczamy terminy i budżety?
 • Dlaczego zdarza się, że w fazie wdrażania projektu kryzys zarządza nami, a nie my kryzysem?
 • Dlaczego warto zarządzać ryzykiem operacyjnym projektu?
 • W której fazie planowania należy zarządzać ryzykiem?
 • Co musimy wiedzieć o projekcie i jaką mieć dokumentację, aby zidentyfikować wszystkie ryzyka?
 • Jak przewidzieć nieprzewidywalne?
 • Jak opracować mapę ryzyka i jakie wyciągać z niej wnioski?
 • Jak zmierzyć to, co nas zaskoczy?
 • Jakimi wskaźnikami oszacować ryzyka operacyjne w projekcie?
 • Jak definiować strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym?
 • Jakie działania zaradcze można podjąć i jak zweryfikować plany operacyjne?
 • Kiedy akceptować ryzyko i jak opracować plany awaryjne?
 • Kiedy musimy redefiniować podstawowe założenia projektu?
 • Kiedy zrezygnować z wdrażania projektu?
 • Jak jest rola metody KAIZEN w usprawnianiu współczesnych przedsiębiorstw i zdobywaniu przez nie przewagi konkurencyjnej?
 • Jak tropić MUDĘ (stratę) w procesie?
 • Jakie są rodzaje MUDY?
 • Jak zdefiniować wizję usprawnień w firmie?
 • Jak definiować wskaźniki usprawnienia?
 • Jak zdefiniować cel projektu?
 • Jak wyznaczać zakres projektu usprawniającego?
 • Co mieści się, a co nie mieści się w zakresie projektu?
 • Jak zmapować usprawniany proces?
 • Jak identyfikować kluczowe problemy w procesie?
 • Jak definiować przyczyny problemów?
 • Jak szukać najtrafniejszych rozwiązań?
 • Jak planować zakres zadań w projekcie usprawniającym?
 • Jak opracować harmonogram w formie diagramu Gantta?
 • Jak czytać i analizować harmonogram oraz jak wyciągać wnioski operacyjne?
 • Jak podzielić się zadaniami i kompetencjami w zespole usprawniającym?
 • Jak przeprowadzić wdrożenie pilotażowe?
 • Jak efekty projektu przełożyć na standardowe procedury operacyjne?
 • Jak przekazać efekty projektu użytkownikom?

Zespół

Ludzie to najważniejszy i najcenniejszy element każdego zespołu. Wystarczy tylko przyjrzeć się dwóm z pozoru identycznym zespołom posiadającym podobne zasoby finansowe i materialne, taką samą misję i cele działania. Co powoduje, że jeden z nich odnosi sukcesy, a drugi jest przeciętny, bądź pozostaje daleko w tyle? Bezsprzecznie zależy to od zasobów ludzkich, którymi dysponuje każdy z nich oraz od właściwych sposobów ich wykorzystania dla dobra i rozwoju zespołu. Kluczem do sukcesu zespołu jest dobre współdziałanie ludzi, a więc umiejętność pracy zespołowej.

 • Jak działa model przekazu informacji?
 • Jak przeciwdziałać wadom komunikacji jednokierunkowej?
 • Jak zadbać o efektywność komunikacji dwukierunkowej?
 • Jakie są przyczyny i jak zapobiegać zniekształceniom w komunikacji?
 • Jak aktywnie słuchać?
 • Jak w komunikacji wykorzystać zachowania niewerbalne?
 • Jak kontrolować przebieg rozmowy?
 • Jak budować relacje z rozmówcą?
 • Jak efektywnie komunikować się w zespole?
 • Jak lider może zadbać o otwartą komunikację w zespole?
 • Jak zespołowo rozwiązywać problemy?
 • Jak radzić sobie z zastrzeżeniami?
 • Co jest niezbędne, aby osiągnąć konsensus?
 • Jak skutecznie prezentować informacje?
 • Co to jest komunikacja i jaki ma wpływ na efektywność pracy w organizacji?
 • Co to jest komunikacja oparta na faktach?
 • Fakt czy interpretacja – źródła rozbieżności w komunikacji.
 • Fakt jako podstawa skutecznej komunikacji.
 • Jak przebiega proces komunikowania się ludzi?
 • Co to jest okno komunikacji i dlaczego ułatwia komunikowanie się?
 • W jaki sposób skutecznie posługiwać się słowem, aby przekazać maksimum informacji? (piramida konkluzji i technika TAPT).
 • Jak skutecznie wykorzystywać język ciała, aby pozyskać zaangażowanie i przykuć uwagę rozmówców? (mimika twarzy, mocne gesty, czynnik energii, przestrzeń jako komunikat).
 • W jaki sposób skutecznie używać głosu?
 • Jak słuchać, aby pozyskiwać maksimum informacji? (pytania, parafrazy, podsumowania, ZIP-y).
 • Jak grupa przekształca się w zespół?
 • Jak przebiegają poszczególne etapy rozwoju zespołu?
 • Jak lider powinien dostosowywać styl przewodzenia do dojrzałości zespołu?
 • Jakie są role w zespole?
 • Jak efektywnie komunikować się w zespole?
 • Jak zespołowo podejmować decyzje?
 • Jak zespołowo rozwiązywać problemy?
 • Jak osiągnąć efekt synergii w pracy zespołowej?
 • Jak skutecznie poprowadzić zebranie?
 • Jak zarządzać konfliktem w zespole?
 • Co to jest problem?
 • Jakie znaczenie w twojej pracy ma rozwiązywanie problemów?
 • Czego dotyczą problemy, z którymi stykasz się w pracy?
 • Jak przebiega proces rozwiązywania problemów?
 • Jakimi metodami możemy skutecznie definiować i analizować problemy w organizacji? (techniki uściślania problemu i 6 pytań oraz technik analizy: diagram Ishikawy, analiza pola sił, analiza Pareto),
 • Jak pobudzić indywidualna kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań? (łańcuch poziomów, kwestionowanie faktów bazowych – założeń, wyolbrzymianie lub pomniejszanie, odwrócenie, przypadkowe słowo – przypadkowy obraz),
 • Jak pobudzić kreatywność w zespole? (zespołowe techniki kreatywnego poszukiwania rozwiązań: klasyczna burza mózgów, burza mózgów 635, metoda 2x4x8),
 • W jaki sposób wybrać właściwe rozwiązanie? (analiza par pomysłów, matryca kryteriów).
 • Po co organizujemy zebrania?
 • Jaka jest rola i znaczenie spotkań w organizacji?
 • Dlaczego zebrania się nie udają?
 • Jak przygotować zebranie?
 • Jak przygotować się do zebrania?
 • Jaka jest podstawowa struktura zebrania?
 • Co to jest zamknięta, otwarta i półotwarta forma zebrania?
 • Jakie wyróżniamy role zespołowe podczas zebrania?
 • Jaka jest rola przewodniczącego zebrania?
 • Co to jest HOMIK i do czego służy?
 • Jak prowadzić dyskusje?
 • W jaki sposób kontrolować przebieg zebrania?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?
 • Jak skutecznie podejmować decyzje w zespole?
 • Kiedy zadowolić się kompromisem?
 • Jak osiągać konsensus?

Porozmawiajmy!

Szkoląc dajesz większe możliwości

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat szkoleń

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]