fbpx
Określenie wymogów i oczekiwań 2018-09-29T10:01:59+00:00

Określenie wymogów i oczekiwań

Ten aspekt należy do bardziej skomplikowanych, bo często okazuje się, że bardzo trudno sformułować konkretny zakres obowiązków, czasem jest zbyt szczegółowy lub ogólny, a czasem bardzo trudno mierzalny.

W praktyce, brak precyzyjnego określenia tych obszarów może powodować cały szereg problemów związanych z oceną pracownika, w tym zakresu odpowiedzialności.

Dlatego dobór odpowiednich narzędzi wykorzystywanych przez system HaeR² sprawia, że istnieją metody na ścisłe wyznaczenie wymogów i oczekiwań wobec poszczególnych pracowników.

Od kreski do kreski a nawet dalej

Zarządzanie przez cele

Platforma HaeR² dysponuje odpowiednimi narzędziami do obsługi procesu stawiania i rozliczania celów pracowniczych. System umożliwia stawianie celów, jak również kontrolę stopnia ich realizacji. Postawione cele, w razie potrzeby, mogą być modyfikowane w trakcie okresu ich obowiązywania.

Obsługa zadań

Platforma HaeR2 umożliwia ewidencję czasu pracy kategoryzowaną według zdefiniowanej i zindywidualizowanej listy zadań pracownika. System daje możliwość przeprowadzenia analiz związanych z pracochłonnością danych procesów i racjonalizacji określanie zadań pracowników.

Kartoteka pracownika

Kartoteki pracownika w systemie HaeR² umożliwią definiowanie i przechowywanie różnych atrybutów pracownika. Dostępna jest pełna historia zmian danych oraz możliwość określenia daty, od której wprowadzone dane będą obowiązywać.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, automatyzacja rejestracji realizowanych procesów i zmian stanowi skuteczne narzędzie do organizacji swojej pracy. Dzięki określeniu zadań do realizacji i ciągłym monitorowaniu ich stopnia realizacji, pracownik dokładnie wie w jakim stopniu zrealizował postawione przed nim zadania i cele. Dodatkowo, dzięki rejestracji czasu pracy, wiadomo, ile czasu wymaga realizacja konkretnych zadań, dzięki czemu możliwe jest lepsze zarządzanie czasem pracy.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów mają swobodny dostęp do statystyk pracy swoich podwładnych. Mogą weryfikować ich efektywność na bieżąco oraz przeprowadzać analizy porównawcze. Wszystkie potrzebne dane pobierane są automatycznie z systemu. Funkcjonalność systemu umożliwia określanie celów i zadań dla pracowników oraz kontrolę ich realizacji, przez co realizowana jest kontrola realizacji poszczególnych zadań.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek mogą weryfikować na bieżąco efektywność pracy zespołów, analizować strukturę osobowych kosztów realizacji projektów, jak również formułować odpowiednie cele do realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne. System HaeR2 stanowi narzędzie do weryfikacji poszczególnych pracowników pod kątem ich efektywności, jak również umożliwia określanie celów zarówno dla poszczególnych komórek organizacyjnych jak i całości organizacji.

Rozwiązania HaeR²

HaeR2 System

W ramach outsourcingu świadczymy usługi związane z prowadzeniem kartoteki pracowników, stawiania i rozliczania celów, rejestracji czasu pracy.

Outsource usług HR - HaeR2

Wykorzystując platformę HaeR², zarządzający mają pełen dostęp do kartoteki podległych pracowników, mogą także stawiać i rozliczać cele pracownicze w zdefiniowanych okresach. Pracownicy mogą samodzielnie ewidencjonować czas pracy w rozbiciu na typy wykonywanych zadań, a ich przełożeni mają dostęp do analiz i statystyk.

Porozmawiajmy!

Określenie wymogów i oczekiwań, wobec kandydatów do pracy, ma fundamentalne znaczenie dla efektywności firmy. Ich błędne określenie może wiele kosztować na dalszych etapach pracy.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat określania wymogów i oczekiwań wobec kandydatów do pracy.

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]