fbpx
Analizy i raporty 2018-09-29T09:35:37+00:00

Analizy i raporty

Trudno wyobrazić sobie nowoczesną organizację bez sprawnie działającego mechanizmu analiz i raportowania.

Analizy i raporty umożliwiają bieżące monitorowanie działań przedsiębiorstwa, dają podstawy do podejmowania decyzji zarządczych oraz pozwalają identyfikować miejsca do optymalizacji i wspierać proces uczenie się organizacji.

Informacja to władza

Raporty operacyjne

Raporty operacyjne prezentują dane dotyczące między innymi list płac, rozliczeń podatków, ubezpieczeń, zasiłków, zaliczek, potrąceń, rachunków, delegacji.
System HaeR2 udostępnia moduł raportów operacyjnych.

Raporty zarządcze

Raporty zarządcze dotyczą przede wszystkim planowania i realizacji budżetów HR, realizacji polityki zatrudniania, szkoleń, rozwoju, absencji  w odniesieniu do całej organizacji i w rozbiciu na jednostki operacyjne.
System HaeR2 udostępnia moduł raportów zarządczych.

Raporty grupowe

Raporty grupowe dotyczą różnych grup pracowników – począwszy od podwładnych danego przełożonego, poprzez członków zespołu lub działu, aż do pracowników jednostki operacyjnej czy całej organizacji. Raporty te dotyczą danych z kartoteki pracowników, wypłaconych wynagrodzeń, stanów urlopów, absencji, rejestracji czasu pracy, godzin nadliczbowych, dyżurów, planowanych szkoleń, wyników ankiet, celów, ocen, czynności twórczych, itd.
System HaeR2 udostępnia moduł raportów grupowych.

Statystyki pracownika

Statystyki pracownika umożliwiają przedstawienie szczegółów dotyczących danego pracownika w odniesieniu do zmian jego wynagrodzenia, porównania jego wynagrodzenia z limitami wynikającymi z poziomu kompetencji i poziomu kariery, danymi dotyczącymi rejestracji czasu pracy i zadań, absencji, urlopów, itd.
System HaeR2 udostępnia moduł statystyk pracownika.

Kierownik zespołu HaeR

Narzędzia dostępne w systemie Haer2 pozwalają kierownikom uzyskiwać swobodny i efektywny dostęp do analiz i raportów dotyczących ich podwładnych.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek otrzymują swobodny i efektywny dostęp do bieżących informacji operacyjnych i  zarządczych dotyczących obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 udostępnia narzędzia do analiz i raportowania.

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy obsługę analiz i raportowania w formule outsourcingu.

Porozmawiajmy!

Czasem ilość informacji nie musi przechodzić w jakość. Sztuką jest wybrać te dane, które mają dla firmy strategiczne znaczenie.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat automatyzacji i raportowania w HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]