fbpx
Ankietowanie 2018-09-29T09:37:08+00:00

Ankietowanie

Chcesz wiedzieć co myślą pracownicy Twojego przedsiębiorstwa o sprawach ważnych dla organizacji – zapytaj.
W przypadkach, gdy rozmowa bezpośrednia z wieloma osobami w wyznaczonym horyzoncie czasowym jest trudna do przeprowadzenia, przygotuj i przeprowadź ankietę.

Informacja to przewaga

Badanie satysfakcji

Atmosfera i warunki pracy to elementy, które mają istotny wpływ na sprawność osiągania założonych celów organizacji. Systematyczne przeprowadzanie różnorodnych ankiet polegających na badaniu satysfakcji daje odpowiedź jak załoga ocenia warunki pracy i wskazuje obszary do zmiany lub naprawy.
System HaeR2 dostarcza funkcjonalność umożliwiającą przygotowanie indywidualnych ankiet w tym zakresie, jak również zastosowanie gotowych szablonów.

Badanie zachowań nieetycznych

W przypadku podejrzeń o wystąpieniu w organizacji zjawisk wskazujących na stosowanie nieetycznych praktyk w tak wrażliwych obszarach jak mobbing czy molestowanie, dobrą i pożądaną praktyką jest wyjaśnienie, czy i w jakim zakresie zjawiska takie występują. Ankieta przeprowadzona na wybranej grupie pracowników powinna dać odpowiedź czy istnieje potrzeba podjęcia odpowiednich środków zaradczych. System HaeR2 oprócz przygotowania takiej ankiety, udostępnia funkcjonalność wspierającą jej przeprowadzenie oraz raportowanie rezultatów.

Ankiety doraźne

Są sytuacje, w których przed podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących ekosystemu przedsiębiorstwa warto poznać opinię jego załogi. Wiedza na ten temat pozyskana w drodze przeprowadzenia ankiety wśród pracowników, może zarówno pomóc w przeprowadzeniu planowanych przedsięwzięć, jak i uchronić przed wywołaniem zakłóceń w porządku organizacji. System HaeR2 wspiera procesy przygotowania, przeprowadzenia i oceny dowolnej ankiety na wybrany temat.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, procesy ankietowania dają przekonanie, że organizacja liczy się z ich zdaniem i opiniami na temat istotnych zagadnień zarówno dla nich samych, jak i dla przedsiębiorstwa.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów, którzy odpowiadają za rezultaty zadań powierzonych ich zespołom ale także za atmosferę i warunki pracy swoich podwładnych, potrzebują i otrzymują wygodne i efektywne narzędzie do badania opinii swoich pracowników w dowolnym zakresie.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek, których jednym z ważniejszych zadań jest kształtowanie polityki personalnej w przedsiębiorstwie, dysponują rozwiązaniem zarówno sondującym z wyprzedzeniem wprowadzenie planowanych zmian w organizacji jak również badającym rezultaty po ich wprowadzeniu.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 udostępnia wygodną funkcjonalność obejmującą cały proces ankietowania, od przygotowania stosownej ankiety, przez wsparcie jej przeprowadzenia, do analizy jej rezultatów.

Outsource usług HR - HaeR2

Dysponujemy zestawem predefiniowanych formularzy ankietowych i realizujemy dowolne ankiety na indywidualne zamówienie.

Porozmawiajmy!

Ankietowanie to dobra forma, aby poznać opinię pracowników.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat ankietowania.

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]