fbpx
Kształtowanie polityki ewaluacji pracowników 2018-09-29T09:53:51+00:00

Kształtowanie polityki ewaluacji pracowników

Zagadnienie korzystania ze skutecznych systemów do ewaluacji pracowników jest jednym z ważniejszych w kontekście budowania relacji firma – pracownik. Często okazuje się, że firmy nie posiadają usystematyzowanego podejścia do tego zagadnienia i albo przeprowadzają ewaluacje pracowników w sposób przypadkowy, z wykorzystaniem narzędzi i procedur zupełnie nieprzydatnych do uzyskania właściwej oceny pracownika albo wręcz unikają tego zagadnienia.   

Dziś, jedną z głównych wartości dla pracownika jest uzyskiwanie na bieżąco informacji: jak jestem odbierany przez przełożonych i kolegów z pracy? jak jest odbierana moja praca? jakie mam szanse na awans lub podwyżkę w tej firmie? Aby uzyskać właściwe odpowiedzi, potrzebne jest odpowiednie narzędzie, które jest w stanie systematyzować zbieranie informacji na temat realizacji celów przez pracownika, jak również ściśle określa zasady i procedury przeprowadzania procesów okresowych ocen pracowników. Pozwala to na tworzenie odpowiedniej polityki ewaluacji pracowników. System HaeR2 posiada cały szereg funkcjonalności, dzięki którym możliwe jest tworzenie i realizacji polityk ewaluacji pracowników. Co ważne, dzięki informacjom zebranym przez system HaeR2, ewaluacje pracowników są dokonywane w sposób bezstronny i rzetelny.

Oceny pracownicze bywają bezcenne

Statystyki pracownika

System HaeR2 posiada funkcjonalności generowania i udostępnienia statystyk pracowniczych prezentowanych w graficznej formie. Statystyki dotyczą takich parametrów jak: wynagrodzenia, absencja, czas pracy pracownika, rozliczenia itp.

Obsługa dokumentów pracownika

System HaeR2 obsługuje repozytorium dokumentów związanych z pracownikiem. Dokumenty można generować w postaci predefiniowanych szablonów.

Obsługa ankiet i badania satysfakcji

System HaeR2 obsługuje proces ankietowania i badania satysfakcji pracowników. System posiada mechanizm przekazywania ankiet do pracowników, monitorowania procesu wypełniania ankiet, przypomnień i ponagleń, a także zbierania i podsumowywania danych.

Obsługa kompetencji i ścieżek kariery

System HaeR2  daje możliwość ciągłego monitorowania zmian kompetencji pracowników. Dodatkowo, daje możliwość przypisywania, monitorowania, czy wyszukiwania kompetencji. Funkcjonalności systemu HaeRdają pełny zakres narzędzi do wspieranie ścieżek kariery poszczególnych pracowników, jak i całych grup.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, możliwość uzyskiwania informacji na swój temat w postaci prostych i funkcjonalnych prezentacji danych tworzonych za pośrednictwem systemu HaeR2 stanowią cenne źródło wiedzy. Dodatkowo, dzięki ściśle ustalonym procedurom i kryteriom sposobu ewaluacji, pracownik ma pewność, że ocena jego pracy będzie przeprowadzona w sposób obiektywny i wymierny oraz, że proces nie ogranicza się do samej oceny ale również do określania roli pracownika w danej organizacji w przyszłości.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów dzięki systemowi HaeR2 posiadają jasne i transparentne reguły dokonywania ocen pracowniczych. Pozwala to na rzeczowe i obiektywne oceny oraz planowanie rozwoju danego pracownika w danej organizacji. Dzięki temu, kierownicy dysponują aktualną wiedzą na temat podległego personelu i są w stanie lepiej go motywować, co więcej, funkcjonalności systemu HaeR2 pozwalają na tworzenie wiarygodnych prognoz i danych dla zarządów umożliwiających tworzenie globalnej polityki ewaluacji personelu w danej organizacji.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR jak również kierownicy jednostek korzystając z systemu HaeR2 i dostępnych w nim analiz i raportów związanych z indywidualnymi ocenami pracowniczymi mają pełną wiedzę co do jakości podległego personelu i jednocześnie podstawy do modyfikacji lub tworzenia odpowiednich dla organizacji systemów ewaluacji personelu.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System  HaeR2 jest dostępny zarówno w wersji Saas (cloud) jak i instalowanych na serwerach klienta (on premise). Platforma HaeR2 jest kompatybilna z większością automatycznych systemów rejestracji pracy, czytników kart, itp. Możliwe jest również wsadowe pobieranie danych z zewnętrznych źródeł w postaci plików w różnych formatach.

Outsource usług HR - HaeR2

eR2 świadczy usługi w tworzenie usług związanych z tworzeniem polityki ewaluacji pracowników na zlecenie (outsource). Pomagamy przedsiębiorcom w pozyskiwaniu informacji związanych z procesami HR w ich organizacjach oraz w odpowiedniej interpretacji pozyskanych danych. Dzięki temu, jesteśmy w stanie tworzyć systemy ocen pracowniczych adekwatne dla danej organizacji.

Porozmawiajmy!

Dobre systemy ocen pracowników stanowią, niezwykle istotny czynnik integracji z firmą, wiemy co zrobić, żeby wzmacniać tę integrację.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat planowanie budżetu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]