fbpx
Wypłaty Wynagrodzeń 2018-09-29T10:20:45+00:00

Wypłaty wynagrodzeń

To jeden z najbardziej wrażliwych obszarów w funkcjonowaniu HR. 

Każda organizacja potrzebuje terminowego, bezbłędnego oraz maksymalnie zautomatyzowanego procesu finansowej obsługi pracowników.

W obsłudze finansowej pracowników zawiera się obsługa stałych i zmiennych składników wynagrodzeń, zasiłków, potrąceń, zaliczek, a także rozliczeń w odniesieniu do systemów księgowych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jaka płaca, taka praca

Obsługa wynagrodzeń

Obsługa wynagrodzeń jest dostępna w formule umowy o pracę, umowy o współpracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Na wynagrodzenie składają się nastęujące pozycje: wynagrodzenie zasadnicze w formule stałej lub w formule opartej o stawkę, dodatki do wynagrodzenia, premie, wynagrodzenia dodatkowe, wynagradzanie z tytułu nadgodzin i dyżurów, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich.

Dokumentacja czynności twórczych

Czynności twórcze pracowników korzystających z autorskich kosztów uzyskania przychodów są dokumentowane. Dokumentacja podlega akceptacji przez przełożonych.

Obsługa potrąceń

Obsługa potrąceń z wynagrodzenia obejmuje obsługę alimentów, egzekucji, kar i obciążeń dobrowolnych. Automatyczne potrącanie kwot z wynagrodzeń z uwzględnieniem kwot wolnych odbywa się w trybie jednorazowym i cyklicznym.

Zasiłki

Obsługa zasiłków obejmuje zasiłek macierzyński, urlop ojcowski, urlop wychowawczy, świadczenia rehabilitacyjne oraz obsługę zasiłków w ZUS.

Kalkulatory

System HaeR2 udostępnia kalkulatory wynagrodzeń umożliwiające symulację wynagrodzenia miesięcznego, rocznego oraz równoważników wynagrodzenia w formule współpracy.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, system HaeR2 zapewnia dostęp do ich poszczególnych kont pracowniczych, dzięki czemu pracownik w czasie rzeczywistym jest w stanie uzyskać informacje związane z poziomem jego wynagrodzeń czy potrąceń. Z punktu widzenia pracownika buduje to transparentny obraz jego rozliczeń finansowych z firmą.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów wykorzystujący system HaeR2 do obsługi wynagrodzeń nie tylko mają natychmiastowy dostęp do statystyk wynagrodzenia swoich podwładnych, ale mogą w prosty sposób planować i korygować budżety wynagrodzeń właściwie w dowolnym przedziale czasowym. Dzięki funkcjonalnościom systemu, możliwe są także różnego rodzaju analizy porównawcze, na podstawie których możliwe jest budowanie krótko i długoterminowych strategii wynagradzania.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek są w stanie w czasie rzeczywistym uzyskiwać konkretne dane związane z poziomem wynagrodzeń zarówno w odniesieniu do poszczególnych pracowników, jak również komórek organizacyjnych. Dodatkowo, system pozwala na automatyzację rozliczeń z kontrahentami zewnętrznymi w tym z ZUS i US, co stanowi duże udogodnienie w prowadzeniu rozliczeń, jak również minimalizuje prawdopodobieństwo popełnienia błędów w rozliczeniach. Możliwość dokonania analiz i prognoz z wykorzystaniem systemu HaeR2 pozwala na precyzyjne i realistyczne planowanie strategii rozwoju.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 udostępnia funkcjonalność zautomatyzowanej obsługi wynagrodzeń w organizacji.

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy usługi obsługi wynagrodzeń na zlecenie (outsourcing).

Porozmawiajmy!

Wszelkie wyliczenia związane z wynagrodzeniami personelu są żmudne i wymagają dużych nakładów pracy. System HaeR2 może to zdecydowanie uprościć.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat wypłat wynagrodzeń.

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]