fbpx
Spory i outplacement 2018-09-29T10:11:30+00:00

Spory i outplacement

Każde przedsiębiorstwo podlega ewaluacji wynikającej między innymi z koniunktury rynkowej, zmieniającej się efektywności struktury wewnętrznej oraz zmian w profilu działalności biznesowej

Wynikiem takiego procesu może okazać się konieczność przeglądu zatrudnienia i podjęcia decyzji o zmianach w tym obszarze.

Warto rozmawiać

Outplacement

Każda organizacja na pewnym etapie swojej działalności, może spotkać się z koniecznością redukcji określonych etatów. Przeprowadzanie przez pracodawcę procesu outplacementu dla zwalnianych pracowników stanowi istotne wsparcie dla samych zainteresowanych w kontynuowaniu ich zawodowej kariery, ale także buduje pozytywny wizerunek pracodawcy troszczącego się o przyszłość pracowników, których formuła zatrudnienia już się wyczerpała, ale którzy dotychczas mieli wkład w osiąganie celów biznesowych organizacji.
System HaeR2 wspiera proces outplacemnetu poprzez udostępnianie funkcjonalności kwalifikowania pracowników do udziału w tym procesie, budowania zadań do wykonania dla określonych służb przedsiębiorstwa oraz śledzenia przebiegu procesu.

Zwolnienia grupowe

To bardzo wrażliwy aspekt polityki personalnej przedsiębiorstwa będący z reguły konsekwencją wygaszania określonego typu działalności w ramach organizacji. Kategorię tą dobrze opisuje Kodeks Pracy, stawiając określone wymagania przede wszystkim wobec pracodawcy.
System HaeR2 udostępnia funkcjonalność przygotowania i przeprowadzenia procesu zwolnień grupowych z zachowaniem wymagań ustanowionych regulacjami prawnymi.

Restrukturyzacja zatrudnienia

Restrukturyzacja zatrudnienia jest potrzebna przede wszystkim w związku ze zmianami profilu działalności przedsiębiorstwa. Wiąże się zarówno z uzupełnieniem określonych kompetencji i ich poziomów w organizacji, realokacji zasobów osobowych pomiędzy różnymi działami przedsiębiorstwa, jak również zmniejszeniu zatrudnienia w określonych specjalizacjach lub ich poziomach.
System HaeR2 wspiera taki proces poprzez definiowanie składających się na niego zadań i organizację ich realizacji w formule obiegu spraw i dokumentów.

Rozwiązywanie sporów

W interesie wszystkich zainteresowanych stron jest, aby wystąpienie sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem było rozstrzygane w najbardziej możliwy cywilizowany sposób. W pierwszej kolejności należy poszukiwać rozstrzygnięć na drodze polubownego porozumienia. Jeśli takie podejście nie przynosi rezultatów można odwołać się udziału mediatora. Ostatecznym wariantem będzie w tej sytuacji uruchomienie procedury sądowej.
System HaeR2 ewidencjonuje powstanie sporu, przyjęty tryb jego rozstrzygnięcia oraz zaawansowanie jego przebiegu.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Szeregowi pracownicy mają przede wszystkim prawo do ochrony swoich interesów w myśl regulacji Kodeksu Pracy, zwłaszcza w sytuacjach, które mogą w rezultacie zakończyć się opuszczeniem przedsiębiorstwa.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów, którzy kształtują w swoich zespołach politykę zatrudnienia, odpowiadają przede wszystkim za właściwy skład tych zespołów w odniesieniu do realizowanych zadań, zarówno w wymiarze ilościowym jak i rodzajów i poziomów kompetencji. Procesy redukowania zatrudnienia w poszczególnych zespołach powinny przebiegać w sposób jak najmniej destabilizujący pracę pozostałej załogi jak i brać pod uwagę interesy zwalnianych pracowników.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek powinni dbać, aby wszelkie procedury związane ze zwalnianiem pracowników, jak i rozstrzyganiem sporów z pracownikami przebiegały zgodnie z przyjętymi w ramach organizacji zasadami oraz wyczerpywały regulacje prawne i stosowały dobre praktyki rynkowe.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 wspiera procesy związane ze zwalnianiem pracowników głównie w zakresie ewidencji, definiowania zadań dla zaangażowanych stron oraz monitorowania przebiegu procesu.

Outsource usług HR - HaeR2

W formule outsourcingu przygotowujemy i przeprowadzamy procesy związane ze zwalnianiem pracowników, także grupowym oraz wspieramy rozstrzyganie sporów z pracownikami.

Porozmawiajmy!

Zgoda buduje. Zgadzasz się?

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat sporów i ouplacement.

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]