fbpx
System HaeR2 – Narzędzia 2018-09-29T10:13:31+00:00

Infrastruktura

Platforma HaeR2 udostępnia funkcjonalności w oparciu o zautomatyzowane procesy, obieg dokumentów i zróżnicowany tryb dostępu dla poszczególnych kategorii użytkowników.

Architektura

 • Uprawnienia
  W systemie jest zaimplementowany rozbudowany moduł uprawnień umożliwiający definiowanie zakresu dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą ról oraz definiowanie podzbioru pracowników, do obsługi których jest uprawniony dany użytkownik systemu.

Kalkulatory

 • Kalkulatory wynagrodzeń
  System udostępnia kalkulatory wynagrodzeń umożliwiające symulację wynagrodzenia miesięcznego, rocznego oraz równoważników wynagrodzenia w formule współpracy.

Kartoteki

 • Statystyki pracownika
  Udostępnienie statystyk prezentowanych w graficznej formie dotyczących wynagrodzenia, absencji, czasu pracy pracownika.
 • Obsługa dokumentów pracownika
  System obsługuje repozytorium dokumentów związanych z pracownikiem. Dokumenty można generować w postaci predefiniowanych szablonów

Obsługa procesów

 • Obsługa procesów
  System działa w oparciu o silnik workflow, który automatyzuje procesy i wymianę dokumentów w organizacji. Sprawy są przesyłane pomiędzy pracownikami organizacji w procesie akceptacji. Kategorie spraw mają zdefiniowany cykl życia i przypisane osoby odpowiedzialne na każdym etapie procesowania.

Raportowanie

 • Moduł raportów
  Udostępnienie raportów operacyjnych zawierających informacje o bieżących operacjach i rozliczeniach, raportów dotyczących różnych przekrojów danych pracowników oraz raportów zarządczych.

Rozliczenia

 • Obsługa rachunków i faktur
  Obsługa rozliczania rachunków i faktur. Rozliczanie w dobro pobranej zaliczki, w dobro służbowej karty płatniczej, poprzez zwrot środków dla pracownika lub dla kontrahenta.
 • Obsługa kart płatniczych
  Obsługa służbowych kart płatniczych pracowników. Rozliczanie rachunków / faktur opłaconych kartami. Obsługa spłat kart.
 • Interfejsy
  W system wbudowane są interfejsy automatyzujące wymianę danych do / z zewnętrznych systemów, takich jak ZUS, US, system księgowy, system bankowy, systemy rejestracji czasu pracy.
 • Księgowość
  System posiada własna księgę główną. Operacje wykonywane w systemie osadzają się w księdze w postaci obrotów na kontach księgowych. System umożliwia także wyprowadzenie danych o księgowaniach do zewnętrznego systemu.
 • Planowanie i monitorowanie budżetów
  W systemie istnieje funkcjonalność planowania budżetu kadrowego w zadanych terminach w podziale na jednostki organizacji. Zaplanowany budżet podlega monitorowaniu i weryfikacji z punktu widzenia jego wykonania.
 • Obsługa jednostek organizacji
  System obsługuje strukturę jednostek organizacji wraz z ich wielowymiarową podległością oraz podziałem na zespoły organizacyjne w ramach jednostek.

Warianty dostępowe

 • Zróżnicowanie funkcjonalności wg kategorii użytkownika
  System udostępnia zróżnicowaną funkcjonalność dla następujących kategorii użytkowników: szeregowy pracownik, kierownik zespołu, pracownik HR, szef HR, kierownik jednostki

Porozmawiajmy!

Narzędzia systemu HaeR2 w zasadniczy sposób usprawniają i przyspieszają obsługę procesów HR organizacji. Przekonaj się ile możesz na tym zyskać.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.