fbpx
Procesy 2018-09-29T10:06:28+00:00

Czego potrzebujesz?

Na działania HR składa się wiele jednostkowych procesów, takich jak zatrudnianie, rozlicznie delegacji, naliczanie wynagrodzeń, przygotowywanie deklaracji, organizowanie szkoleń, przeprowadzanie ewaluacji czy przesyłanie danych do urzędów. Wszystkie ogniskują się wokół pracownika, pojawiając się na różnych etapach jego współpracy z organizacją.

Każdy z tych etapów ma swoją specyfikę, cele i potrzeby. Wymagane są inne dokumenty i na inne rzeczy zwraca się uwagę. Niektóre kwestie pojawiają się sporadycznie, inne regularnie co miesiąc, kwartał lub co rok. Niektóre dzieją się bez angażowania pracownika, inne wymagają jego czynnego udziału.

System HaeR2 oferuje pełen zakres usług, na każdym etapie cyklu życia pracownika, ułatwiając, przyspieszając i usprawniając związane z tym procesy HR.

Pomożemy Ci w obsłudze każdej czynności HR – na każdym etapie i w każdym zakresie relacji z pracownikiem

Poszukiwanie kandydatów do pracy, czyli rekrutacja kojarzy się często z pisaniem ogłoszeń rekrutacyjnych lub współpracą z tak zwanymi “łowcami głów”. W rzeczywistości, etap ten zaczyna się dużo wcześniej, podczas określania potrzeb firmy, następnie profilu kwalifikacji i planowanego poziomu wynagrodzenia. Co więcej, pozyskanie ofert od potencjalnych pracowników rozpoczyna bardzo ważny i często skomplikowany proces ich weryfikacji.

Zatrudnić pracownika

Zatrudnienie pracownika - HaeR2

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z szeregiem różnorodnych działań. Poczynając od stworzenia mechanizmów i procedur związanych z zasadami: Kogo poszukujemy? Dlaczego potrzebujemy osoby o określonych kwalifikacjach? Kto to aprobuje?  Jaki mamy na to budżet? Należy dokonać wielu czynności formalno – prawnych, takich jak np. skierowanie przyszłego pracownika na badania lekarskie, zorganizowanie dla niego szkolenia bhp czy rejestracji w ZUS.

To jedynie kilka aspektów związanych z procesem zatrudniania pracowników – jednym z najbardziej istotnych z punktu widzenia późniejszego funkcjonowania pracownika w organizacji. Dlatego, nie tylko warto, ale trzeba podchodzić to tego aspektu w sposób kompleksowy.

System HaeR2 oferuje kompleksowe podejście nie tylko do procesów zatrudniania ale wszelkich procesów HR w organizacji, dzięki temu stanowi spójne narzędzie do obsługi HR.

Rozliczać i wynagradzać

Rozliczanie i wynagradzanie - HaeR2

Ten obszar funkcjonowania systemów HR jest szczególnie złożony i wrażliwy. Wynika to z faktu, że mowa tu o pieniądzach, rozliczeniach, wynagrodzeniach i wszelkich innych płatnościach. Zagadnienia, o których tu mowa nie dotyczą jedynie rozliczeń wewnątrz firmy ale także z partnerami biznesowymi oraz fiskusem. Wszelkie pomyłki w tym obszarze mogą okazać się szkodliwe, dlatego istotnym jest zastosowanie kompleksowych narzędzi wspierających i koordynujących system, tak aby działał on sprawnie i kompleksowo. System HaeR2 posiada odpowiednie narzędzia dedykowane do obsługi omawianych obszarów.

Podnosić kwalifikacje pracowników

Podnoszenie kwalifikacji - HaeR2

Obecnie pracownicy nie oczekują jedynie atrakcyjnych warunków finansowych ale szerokiego wachlarza wartości dodanych. Dobra lokalizacja miejsca pracy, odpowiednia organizacja i wystrój biura to tylko kilka z elementów, które są brane pod uwagę przez obecnych i potencjalnych pracowników danej organizacji. Jedną z najważniejszych wartości jest możliwość rozwoju osobistego i zdobywanie nowej wiedzy w zakresie wykonywanej pracy. Co więcej, często zakres pożądanych szkoleń nie ogranicza się jedynie do obecnego zakresu obowiązków, ale wykracza znacznie poza te obszary.

Z tego względu, jednym z ważniejszych argumentów przekonujących do współpracy najlepszych na rynku kandydatów jest atrakcyjny i długofalowy program rozwoju edukacyjnego poszczególnych pracowników.

Motywować i oceniać

Motywowanie i ocenianie - HaeR2

Działania HR, to szereg wielu jednocześnie zachodzących i przenikających się procesów. Jednym z najważniejszych jest proces motywowania pracowników. Nie dotyczy on jedynie aspektów finansowych ale także elementów związanych z określaniem ścieżki kariery, programów szkoleniowych, odpowiednich relacji w zespole czy ewaluacji personelu pod kątem realizacji określonych celów. System HaeR2 umożliwia zbieranie wszelkich omawianych danych, co znacznie ułatwia kierowaniem rozwoju pracownika i tym samym skutecznym motywowaniu go do podnoszenia swojej efektywności w pracy.

Usprawnić pracę

Usprawnianie pracy - HaeR2

Systemy HR są tworzone, aby ułatwić i zautomatyzować prowadzenie skomplikowanych procesów związanych z tym obszarem funkcjonowania organizacji.  System HeaR2 został zaprojektowany w celu ułatwienia i przyspieszenia obsługi procesów HR. Specjalne funkcjonalności związane z agregowaniem danych, ułatwianiem komunikacji wewnątrz firmy czy usprawnianiem procesu obiegu dokumentów to jedne z wielu funkcjonalności, jakie oferuje system HaeR2.

Zakończyć współpracę

Zwolnienia HaeR2

Wszystko co się kiedyś zaczyna musi mieć także i swój koniec. Czasem jest to uwarunkowane obopólną decyzją, zmianą strategii firmy czy też decyzją o zmianie aktualnej ścieżki kariery.

Bez względu na prezentowane czynniki, istotnym jest aby procesy HR, wspierały nasze działania także i w takich obszarach oraz by pozwalały przechodzić przez procesy rozwiązywania umów o pracę bez zbędnych komplikacji dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ekosystem HR

Ekosystem HR - HaeR2

Dział HR w każdej firmie musi posiadać odpowiednie procedury, zasady działania, wzory i obiegi dokumentów. Od ich jakości zależne będzie jak płynnie, skutecznie i jak dużym wysiłkiem realizowane będą opisane powyżej procesy. Istnieją też organizacje, które nie posiadają w swoich strukturach działów HR i poszukują firm zdolnych obsługiwać procesy HR na zlecenie.

Bez względu na opisywane warianty obsługi procesów HR, aby procesy te mogłyby być efektywnie obsłużone potrzebują odpowiednich narzędzi do planowania, budżetowania, koordynacji i obsługi. Dziś, kiedy struktury firm i źródła ich przychodów zmieniają się w niezwykle dynamiczny sposób, cząstkowe obsługiwanie obszaru HR może stanowić duże wyzwanie dla wielu organizacji. System HaeRpodchodzi do rozwiązywania problemów HR w sposób kompleksowy, posiada szereg funkcjonalności umożliwiających przeprowadzanie analiz procesów pracy i procedur działów HR.

Audyt procesów HR

Audyt procesów HR - HaeR2

Zanim rozpoczniesz działania HR, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów, procedur, zasad obiegu dokumentów. Od tego zależy, na ile łatwo, szybko i bezproblemowo obsługiwane będą procesy HR w Twojej firmie. Co jakiś czas warto przeprowadzić audyt procesów HR w firmie i sprawdzić, czy wszystko działa tak jak powinno? Czy nie zostały przegapione nowe wymogi formalno – prawne? Czy nie pojawiły się technologie i rozwiązania, które ułatwiają i przyspieszają pracę? Skorzystaj z naszej pomocy, aby działać jeszcze sprawniej. Oferujemy w tym zakresie możliwość realizacji pełnego audytu oraz pomoc w przygotowaniu i organizacji wszystkich obszarów pracy działu HR.

Porozmawiajmy!

Procesy HR dotyczące pracownika rozpoczynają się z jego przyjęciem do pracy i na ogół kończą się na rozwiązaniu z nim umowy. System HaeR2 wspiera wszelkie działania związane z obsługą HR w całym tym okresie.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje HR na temat ZUS

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]