fbpx
Kompetencje i ścieżki kariery 2018-09-29T09:52:38+00:00

Kompetencje i ścieżki kariery

Każda organizacja powinna mieć świadomość, jakie kompetencje pracowników są wymagane, aby osiągać przyjęte cele.

Każda organizacja powinna także posiadać ustrukturyzowaną wiedzę na temat kompetencji swoich pracowników oraz dbać o ich systematyczny rozwój.

Dziś pytanie, dziś odpowiedź

Kompetencje pracowników

Kompetencje pracowników wynikają z wykształcenia, doświadczenia oraz odbytych szkoleń. W systemie HaeR2 istnieje funkcjonalność ewidencji wszelkich kompetencji pracowników.

Baza kompetencji

Każda organizacja powinna posiadać bazę kompetencji swoich pracowników, aby w swobodny sposób dobierać zasoby do przedsięwzięć oraz aby badać rozwój kompetencji pracowników. W systemie HaeR2  jest dostępna funkcjonalność przekrojowego raportowania kompetencji pracowników.

Ścieżki kariery

Planowanie kariery określa rozwój pracowników w obrębie organizacji, zgodnie z jej potrzebami i wynikami oraz możliwościami i preferencjami pracowników.
W systemie HaeR2 jest dostępna funkcjonalność profilowania poziomów kompetencji oraz poziomów kariery pracowników.

Model kompetencyjny

Model kompetencji umożliwia skategoryzowanie kluczowych dla organizacji umiejętności i kompetencji pracowników.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność definiowania pożądanego w organizacji modelu kompetencji i przypisywania ich do poszczególnych pracowników.

Poziom kompetencji

Poziomy kompetencji określają stopień rozwoju kompetencji pracownika w danej kategorii kompetencyjnej.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność definiowania skali poziomów kompetencji w danej kategorii kompetencyjnej i przypisywania jej do poszczególnych pracowników w organizacji.

Poziom kariery

Poziomy kariery określają stopień rozwoju pracownika w danej kategorii kompetencyjnej.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność definiowania skali poziomów kariery w danej kategorii kompetencyjnej i przypisywania jej do poszczególnych pracowników w organizacji.

Limity wynagrodzeń w odniesieniu do poziomów

W polityce wynagradzania każdej organizacji, niezmiernie ważne jest właściwe odniesienie pomiędzy poziomem kompetencji i kariery a wynagrodzeniem pracownika, także w kontekście rynkowym.
W systemie HaeR2 dostępna jest funkcjonalność analizy zgodności poziomów wynagrodzeń z limitami przypisanymi do poszczególnych poziomów kompetencji i kariery z uwzględnieniem regionalizacji.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, właściwe zarządzanie kompetencjami oraz ścieżką kariery pracownika daje przekonanie, że jego umiejętności i kompetencje są znane organizacji oraz stwarza poczucie dbałości o jego rozwój.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów: Jednym z podstawowych zadań kierowników zespołów jest dbałość o właściwy rozwój podległych im pracowników. System HaeR2 umożliwia im zarządzanie kompetencjami, ścieżkami karier podwładnych i dostarcza narzędzia do badania struktury zespołów.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek mogą obserwować i kształtować politykę rozwoju zasobów ludzkich w oparciu o narzędzia systemu HaeR2.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System HaeR2 udostępnia narzędzia do prowadzenia polityki rozwoju personelu.

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy usługi doradcze w zakresie kształtowania modelu kompetencji i polityki rozwoju pracowników.

Porozmawiajmy!

Ludzie chętniej i efektywniej pracują w firmach gwarantujących im osobisty i zawodowy rozwój.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat rozwoju kompetencji i ścieżek kariery.

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]