fbpx
System HaeR2 – Miękki HR 2018-09-29T10:12:59+00:00

Miękki HR

Miękki HR oznacza wszelkie działania związane z dbaniem o wysoką jakość personelu przedsiębiorstwa. Działania te obejmują procesy selekcji i rekrutacji, analizę potrzeb szkoleniowych i dbanie o rozwój pracowników, motywację oraz tworzenia strategii umożliwiających jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zatrudnionych pracowników do osiągania celów organizacji.

Komunikacja

 • Zapytania do HR
  System wspiera komunikację pracowników organizacji z działem HR za pomocą czatu.

Rejestracja czasu pracy

 • Obsługa zadań
  Rejestracja czasu pracy na definiowane kategorie zadań przypisywane do pracowników.

Rekrutacja

 • Obsługa procesu rekrutacji
  W systemie jest wbudowany mechanizm wspierania procesu rekrutacji pracowników do organizacji. Mechanizm jest oparty o silnik obsługi procesów i umożliwia monitorowanie procesu na każdym etapie jego działania.

Rozliczenia

 • Boarding
  Wsparcie procesu przygotowania pracownika do objęcia nowego stanowiska lub zatrudnienia w organizacji.

Rozwój pracowników

 • Obsługa procesu szkoleń
  Obsługa procesu planowania i realizacji szkoleń. Akceptacja szkoleń przez przełożonego. Obsługa katalogu szkoleń.
 • eLearning
  Obsługa procesu eLearningu obejmująca planowanie, przygotowanie szkoleń, przekazywanie szkoleń do pracowników, monitoring realizacji szkoleń, przypominanie i ponaglanie.
 • Oceny pracownicze
  Obsługa procesu pracowniczych ocen okresowych. Trzystopniowy proces oceny samooceny, oceny przełożonego i oceny wspólnej.
 • Ankiety
  Obsługa procesu ankietowania i badania satysfakcji pracowników. Mechanizm przekazywania ankiet do pracowników, monitorowania wypełniania ankiet, przypomnień i ponagleń, zbierania i podsumowywania danych.
 • Kompetencje i ścieżki kariery
  Obsługa zmieniających się kompetencji pracowników. Przypisywanie, monitorowanie, wyszukiwanie kompetencji. Wspieranie ścieżek kariery.

Porozmawiajmy!

System HaeR2 zapewnia zaawansowaną obsługę procesów miękkiego HR. Przekonaj się, jak możesz podnieść wartość swojej organizacji.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.