fbpx
Dostęp do informacji o sobie i o firmie 2018-09-29T09:47:31+00:00

Dostęp do informacji o sobie i o firmie

System HaeR2 oferuje cały szereg informacji na temat pracowników i całej firmy. Jednakże, konstrukcja systemu pozwala na gradację dostępu do konkretnych informacji.  

Dzięki temu, poszczególni członkowie organizacji, w zależności od tego jaką pełną funkcję mają dostęp do różnych informacji lub różnego stopnia szczegółowości danej informacji. Pozwala to kontrolę całości procesów przy jednoczesnym odpowiednim informowaniu personelu o elementach dotyczących HR.

Każdemu według potrzeb

Obsługa kartoteki pracownika

Dzięki funkcjonalnościom systemu HerR2 i odpowiedniej agregacji niezbędnych informacji możliwą jest stworzenie i obsługa elektronicznej kartoteki pracownika. Kartoteka oferuje definiowalny zestaw atrybutów pracownika, jak również pełną historię zmian. Możliwe jest też wprowadzanie zmian od określonej daty.

Uprawnienia

System HaeR2 posiada zaimplementowany rozbudowany moduł uprawnień umożliwiający definiowanie zakresu dostępu do poszczególnych funkcjonalności za pomocą ról oraz definiowanie podzbioru pracowników, do obsługi których jest uprawniony dany użytkownik systemu.

Zróżnicowanie funkcjonalności wg kategorii użytkownika

System HaeR2 udostępnia zróżnicowaną funkcjonalność dla następujących kategorii użytkowników: szeregowy pracownik, kierownik zespołu, pracownik HR, szef HR oraz kierownik jednostki. Dzięki temu, system HaeR2oferuje pełną funkcjonalność i adekwatny zbiór informacji dla pracownika bez względu na funkcję pełnioną w organizacji.

Obsługa przełożonych / podwładnych

W systemie HaeR2 definiuje się wielowymiarowe drzewo podległości służbowej. Pracownicy posiadają swoich przełożonych. Kierownicy mogą posiadać zróżnicowane prawa do obsługi swoich bezpośrednich i pośrednich podwładnych.

Szeregowi pracownicy jednostki HaeR2

Dla szeregowych pracowników, podstawową korzyścią z korzystania z system HaeR2 jest to, że w jednym miejscu posiadają niezbędne informacje dotyczące swojej osoby, które miedzy innymi dotyczą: wynagrodzeń, stanu urlopowego, odbytych szkoleń, realizacji wymagań okresowych itp.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów dzięki systemowi HaeR2 posiadają pełną informację o pracownikach i dzięki temu są w stanie efektywnie zarządzać zarówno systemami motywacyjnymi, zaangażowaniem w pracę czy ścieżką kariery poszczególnych pracowników. Dzięki temu posiadają także wiedzę i niezbędne dane, na podstawie których są w stanie odpowiednio raportować status zagadnień HR do swoich przełożonych.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR jak również kierownicy jednostek dzięki kompleksowemu funkcjonowaniu systemu HaeR2 mają dostęp do wszelkich niezbędnych informacji na temat stanu rozwoju HR w ich organizacji, na podstawie których są w stanie podejmować decyzje w oparciu o wiarygodne źródła informacji.

Rozwiązania HaeR2

HaeR2 System

System  HaeR2 jest dostępny zarówno w wersji Saas (cloud) jak i instalowanych na serwerach klienta (on premise). Platforma HaeR2 jest kompatybilna z większością automatycznych systemów rejestracji pracy, czytników kart, itp. Możliwe jest również wsadowe pobieranie danych z zewnętrznych źródeł w postaci plików w różnych formatach.

Outsource usług HR - HaeR2

eR2 świadczy usługi w określaniu dostępu do informacji w systemach HR zlecenie (outsource). Oferujemy szeroki pakiet usług, począwszy od doradztwa, jak również do bezpośredniej realizacji oraz wdrożenia niezbędnych funkcjonalności w danej firmie. Dzięki naszemu doświadczeniu i wykorzystaniu systemu HaeR2 omawiane funkcje są możliwe do realizacji w prosty sposób.

Porozmawiajmy!

Warto posiadać jak najwięcej informacji ale czasem trudność sprawia określenie: komu i w jakim zakresie te informacje powierzać. Chętnie pomożemy, jak to rozstrzygnąć.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat planowanie budżetu HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]