fbpx

Narzędzia managera

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze swoimi podwładnymi.

W sprawnej ręce, narzędzie to może zdziałać cuda i spowodować, że każdy zespół zacznie działać jak perfekcyjny zegarek. Z kolei nawet zespół składający się z najlepszych specjalistów nie będzie realizował postawionych mu celów, jeśli narzędzie to nie będzie właściwie używane przez zarządzającego nim managera.

Nic nie zastąpi dobrej komunikacji, jednak trudno wyobrazić sobie zarządzanie bez dostępu do efektywnych narzędzi HR wspieranych rozwiązaniami informatycznymi. Zidentyfikowaliśmy cztery grupy takich narzędzi.

Do pierwszej grupy służą narzędzia wspierające kompetencje i rozwój pracowników. Narzędzia te umożliwiają ewidencję kompetencji i śledzenie ich rozwoju w czasie, stawianie i rozliczanie celów, przeprowadzanie i ewidencję ocen pracowniczych, planowanie i organizację szkoleń w tym elearningu oraz ankietowanie i badanie satysfakcji.

Druga grupa to narzędzia służące do obsługi czasu pracy i nieobecności. Dostarczają one funkcjonalność ewidencji czasu pracy, w tym nadgodzin i dyżurów z możliwością identyfikacji konkretnych zadań, systemem raportowania, procesem akceptacji czasu pracy, a także umożliwiają wnioskowanie urlopów z możliwością ich wieloetapowej akceptacji.

Do trzeciej grupy należą narzędzia służące do obsługi i automatyzacji wynagradzania pracowników. Dają one dostęp do historii wynagrodzenia, statystyk, analiz zgodności wynagrodzeń  polityką wynagradzania. Umożliwiają proces zmian wynagrodzeń oparty o mechanizm wnioskowania i akceptacji, wypłat premii w oparciu o mechanizm wnioskowania i akceptacji, proces planowania i monitorowania budżetu wynagrodzeń.

Czwarta i ostatnia grupa to narzędzia związane z prowadzeniem procesu rekrutacji. Umożliwiają one składanie wniosków o rekrutacje, wspierają aktywny udział w procesie rekrutacji i zatrudniania pracowników.

Dostęp do powyższych narzędzi może zaoszczędzić managerowi dużo czasu i pozwoli skupić się na zarządzaniu podległym personelem.

[rb]

2018-05-07T21:18:00+00:00