fbpx
Audyt procesów HR 2018-09-29T09:38:15+00:00

Audyt procesów HR

Czy warto audytować procesy HR w mojej organizacji?

Audyt – często mylony z kontrolą, której celem jest znalezienie nieprawidłowości i znalezienie winnych – polega na dokonaniu oceny zasad, metod, procesów działania organizacji przez podmiot, który jest niezależny od organizacji i najczęściej zewnętrzny w stosunku do organizacji. Audyt jest nakierowany na usprawnienie działania organizacji i działa na podstawie z góry ustalonego planu. Audyt bada zgodność ze standardami, wzorcami, przepisami prawa, normami i najlepszymi praktykami. Formułuje wnioski i daje sugestie dotyczące zmian ulepszających proces w organizacji.

Sprawdź czy jesteś na dobrej ścieżce z procesami HR

Audyt polityki zatrudniania

Badanie metod identyfikacji potrzeb zatrudniania oraz przekładania celów organizacji na zasoby niezbędne do ich realizacji.

Audyt systemów wynagradzania

Badanie konstrukcji systemu wynagrodzeń, wysokości wynagrodzeń wobec rynku, adekwatności wynagrodzeń do ról i poziomów kompetencji, zasad zmian wynagrodzeń.

Audyt urlopów

Badanie procesów planowania i wykorzystania urlopów.

Audyt zarządzania ścieżkami kariery

Badanie procedur obejmujących kontrolowany rozwój kariery pracownika.

Audyt polityki szkoleń

Badanie procesu wyboru dostawców szkoleń, zasad planowania i przeprowadzania szkoleń, procedur doboru szkoleń dla określonych grup kompetencyjnych.

Audyt systemu rekrutacji

Badanie metod i skuteczności procesów rekrutacji.

Audyt umów z pracownikami

Badanie umów o pracę, umów o współpracę, umów zleceń, umów o dzieło, porozumień, wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych.

Audyt rozliczania ubezpieczeń i podatków

Badanie rozliczeń z ZUS i US.

Kierownik zespołu HaeR

Kierownicy zespołów, uzyskują informacje na temat prawidłowości i zgodności obowiązujących procedur oraz wskazówek do zmian lub działań naprawczych.

Kierownicy i pracownik HR - HaeR

Pracownicy HR, kierownicy HR, jak również kierownicy jednostek otrzymują pogłębioną ocenę działania przedsiębiorstwa oraz wnioski i sugestie dotyczące ulepszeń, na podstawie których mogą dokonywać zmian na poziomie całej organizacji.

Outsource usług HR - HaeR2

Świadczymy usługę audytu procesów HR w organizacji

Porozmawiajmy!

Audyt procesów HR pozwala uniknąć błędów i strat zanim do nich dojdzie, a także usprawnić działanie organizacji.

Zadzwonimy do Ciebie

Mój numer telefonu to:
+48
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego numeru telefonu
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Napisz do nas

Wiadomość:
Email zwrotny:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Erkwadrat sp. o.o. mojego adresu email
wyłącznie na potrzeby kontaktu ze mną.

Najnowsze informacje na temat procesów HR

Narzędzia managera

maj 7th, 2018|

Nie ulega wątpliwości, że podstawowym i najbardziej skutecznym narzędziem pracy każdego managera jest bezpośrednia, otwarta i systematyczna komunikacja ze [...]